Vähemviljeletud köögiviljade ja maitsetaimede kasvatamine, kasutamine, säilitamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
Koht: Räpina Aianduskool Aianduse 6, Räpina

Aeg: UUS AEG! 22.05. – 07.06. 2020 Koolituspäevad on R – L 22. – 23. mai ja L – P 6. – 7. juuni.

Maht: 40 ak tundi (32 kontakttundi)
Koolitaja: Tiina Paasik

Sihtrühm: Aia ja põllumaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kellel on vajadus maad kasutada ratsionaalsemalt. Eelistatud on madalama haridustasemega (alg-, põhi- või keskharidus) inimesed ja inimesed vanuses 50+.

Koolituse alustamise nõuded:
Kuulumine sihtgruppi.
Algteadmised köögiviljandusest.
Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu
• tunneb köögivilja- ja maitsetaimede liike ja sorte;
• rakendab köögiviljakultuuride ja maitsetaimede kasvatamisel agrotehnoloogia nõudeid ja kasutab vajalikku tehnikat;
• säilitab köögivilju ja maitsetaimi nõuetekohaselt.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
REGISTREERUMINE LÕPPENUD!
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.