Vähemlevinud marjakultuuride kasvatamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 21. sept. – 19. okt. 2018 Õppepäevad on 21.09., 28.09., 04.10., 05.10. ja 19.10. algusega kell 9.00!
Maht: 44 h

Sihtrühma kirjeldus:
• aegunud erialase tasemeharidusega aednikud (lõpetamisest möödunud vähemalt 10 aastat) 50+
• madalama haridustasemega põllumajanduse ja aianduse valdkonnas alustavad või juba tegutsevad väikeettevõtjad, kellel puuduvad erialased teadmised aianduses.

Kursuse läbinu:
• Analüüsib istutuskoha mulda, parandab kasvukoha mullaomadusi.
• Paljundab marjakultuure pistokstega, võrsikutega, haljaspistikutega ja juurevõsudega.
• Teab söödava kuslapuu, ebaküdoonia, mesimuraka ja pampli sorte.
• Määrab istikute kvaliteediklassi. Istutab, teeb istutusaegse tagasilõikuse ja multšib.
• Määrab enamlevinud haigused ja kahjurid.
• Oskab lõigata erinevaid marjakultuure.

ÕK Vähemlevinud marjakult. kasvat.(2018)

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.