Uus- ja taaskasutuslikest tekstiilmaterjalidest käsitöötoodete disain

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 05.10. – 01.12.2018 Koolituspäevade algus kell 9.00.
R-L, 5. – 6. okt
R-L, 12. – 13.okt.
R-L, 19. – 20. okt.
R-L, 16. – 17.nov.
L, 24. nov.
N-R, 29. – 30. nov.
L,  1. dets.

Maht: 100 tundi.

Sihtgrupp:
• erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
• keskhariduseta täiskasvanud;
• aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+;
• varem massõmblusettevõttes töötanud õmblejad;
• tekstiilkäsitöölised.
Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Koolituse õpiväljundid: Kursuse läbinu:
1. valib keskkonnasäästlikel põhimõtetel käsitöötoodete disainimiseks vajalikud uus- ja taaskasutusmaterjalid, liigitab tekstiilseid materjale nende omaduste ning taaskasutusmaterjale nende jääkväärtuse alusel,
2. õmbleb uus- ja taaskasutusmaterjalidest erinevaid kodutekstiile (pajakindad, poekotid, põlled, toolipadjad, mänguasjad jms) müügitoodetena,
3. uuendab taaskasutuslikke tekstiile pakutrüki, sidumistehnika jt kangaste värskendamise tehnikate abil ja valmistab dekoreeritud materjalidest käsitöönduslikke müügitooteid,
4. teab ja kasutab lapitööde õmblemise tehnoloogiat.

ÕK Uus- ja taaskasutuslikest tekstiilmat. käsitöötoodete disain

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.