Uued ja põnevad aedviljad koduaia uhkuseks ning peolaua üllatuseks H. 70€

Kursus: Uued ja põnevad aedviljad koduaia uhkuseks ning peolaua üllatuseks

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Õppepäevad: 23.mai; 20.juuni; 25.juuni  2014 kell 9.00-15.30
Maht: 24 tundi
Hind: tasu kogu kursuse eest 70€
osalemine ühel õppepäeval 30€
Õppejõud: Toivo Niiberg, Tairi Albert

Sihtgrupp ja õppe:

  Väikeaia pidajad, kõik huvilised

 Kursus sobib hästi ka lasteasutuste ja toitlustusettevõtete töötajatele

 Kursusele pääsemiseks eritingimused puuduvad

 Kursusele pääsemine toimub registreerimise ajalises järjekorras

7. Eesmärk: Koolituse läbinu oskab kasutada nii uusi kui põnevaid aedvilju mitmel erineval moel

  8. Õpiväljundid:

 Kursuse läbinu:

 * oskab hinnata ja kasutada uusi ja ka põnevaid aedvilju nii toidu valmistamiseks ja kaunistamiseks kui ka luua koduaeda põnevust

 * oskab teostada mürgivaba taimekaitset katmikalal

 * teab käsitletud aedviljade viljelemise põhimõtteid ja erinevusi

 9. Õppesisu: Õppe kogumaht on 28 tundi, mis sisaldab nii teoreetilist kui praktilist õpet. Käsitletav temaatika on jaotatud neljaks õppepäevaks. Õppepäevad on koostatud selliselt, et soovi korral saab osaleda ka ühel õppepäeval.

Kursusel käsitletavad teemad õppepäevade lõikes on:

I ÕPPEPÄEV:

 * Uued ja põnevad tomatisordid

 * Haruldasemad maavitsalised (Erinevad füüsalid. Tamarillo. Baklažaan ehk munataim-mustast valgeni)

 * Mürkidevaba taimekaitse katmikalal.

 II ÕPPEPÄEV:

 * Põnevad liblikõielised ja nende viljelemine ning kasutamise võimalused ( aed- ja lattoad, spargeluba ehk vigna, punauba ehk lobauba, spargelhernes, lääts ja soja)

III ÕPPEPÄEV:

 * kõrvitsalised ja nende viljelemine ning kasutamise võimalusi (mehhiko pisikurk, lääneindia kurk, pudelkõrvitsad, ilukõrvitsad, viigi- ja luuderohulehine kõrvits, käsn ja madukõrvits)

10. Õppemeetodid: Seemnete tundmaõppimine, harjutamine, vestlus, arutelu, analüüs, rühmatöö (koostöö), aktiivõpe läbi praktilise tegevuse.

11. Iseseisev töö: puudub

12. Õppematerjalide loend:

* Õpetaja konspekt

* T. Niiberg Maitsetaimed 2013

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:(kursus peaks lõppema arvestuse, testi, eksami või konkreetse praktilise tööga, mis peab olema kajastatud ka õpiväljundite saavutamise hindamises):

Osalemine üksikutel õppepäevadel. Sellisel juhul hindamist ei toimu ja osalejale väljastatakse koolitusel osalemise tõend

2. Osalemine koolitusel vähemalt 75% õppe mahust. Koolitus lõpeb arvestusega, mis põhineb mitteeristaval hindamisel.

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Test, mitteeristav hindamine

Test loetakse sooritatuks kui 60% vastustest on õiged

 

16. Kursuse läbiviija(d):

Toivo Niiberg – köögiviljanduse kutseõpetaja

Tairi Albert – taimekaitse ja köögiviljanduse kutse- ja vanemõpetaja