Üldinfo

Räpina Aianduskool asub maalilise Võhandu jõe kaldal. Kooli ja linna uhkuseks on vana ja hästihooldatud mõisapark, mis on üks liigirikkamaid kogu vabariigis. Pargis asub Sillapää loss, kooli vana peahoone. Koolil on võimla, kolm ühiselamut, aula, söökla ning õppemajand aianduserialade õppepraktika läbiviimiseks.

Räpina Aianduskool on vanim aiandusalane ametikool Eestis.

Viimastel aastatel on kool laiendanud sidemeid paljude välisriikidega ning sõlminud kokkuleppeid koolide ja praktikakohtadega Soomes, Norras, Saksamaal, Prantsusmaal, Austrias, Inglismaal, Hollandis, Rootsis ja Lätis välispraktikaks Leonardo da Vinci programmi toel.

Räpina Aianduskoolis on loodud head võimalused õppimiseks ja vaba aja veetmiseks.

Meilt saab looduslähedase ja hinnatud ameti kogu eluks!

 

Meie kooli väärtused  

Austus looduse vastu. Keskkonnasäästlikkus. Aukartus elu ees.
Iga inimene on väärtus.
Areng. Avatus uuendustele käsikäes traditsioonide väärtustamisega.
Nõudlikkus enda suhtes. Töökuse, vastutustunde, ametialaste teadmiste ja oskuste ning läbi elu kestva õppe väärtustamine.
Demokraatia ja meeskonnatöö. Üksteise huvisid arvestav koostöö õpilaste, õpetajate, juhtide ja kõigi oluliste partnerite tasandil.
Usk endasse ja seatud eesmärkidesse. Positiivne mõtlemine.
Sõbralikud suhted. Sallivus, mõistmine, hoolimine ja abivalmidus.