Tugisüsteemid kutseõppeasutustes 23.04

Liivimaa kutseõppeasutuste tegevusstrateegia seminar:

Tugisüsteemid kutseõppeasutustes

23.04.2014

 

Tegevusstrateegia seminari eesmärgid ja oodatavad tulemused:

  • saame kontsentreeritud kiirülevaate õppuri toetamise parimatest praktikatest meie kutseõppeasutustes;

  • analüüsime, millistel tingimustel oleksid parimad praktikad üle kantavad teistele kutseõppeasutustele;

  • määratleme võimalikud ühised tegevussuunad rahastamisperioodiks 2014-2020

PÄEVAKAVA:

Räpina Aianduskool, seminariruum (334).

 

9.30 – 10.00 Kogunemine, tervituskohv

10.00 – 11.10 Parimad kogemused tugisüsteemide rakendamisel, sh eelmisel rahastusperioodil toimunud projektidest:
Esinejatel palutakse keskenduda järgmistele punktidele: tulemusi andnud meetme lühikirjeldus, selle plussid-miinused, rakendamiseks vajalik ressurss.

    Valgamaa Kutseõppekeskus (ca 10 min) – edu väljalangevuse vähendamisel

    Tartu Kutsehariduskeskus (ca 20 min) – tugisüsteem „suures koolis“, kaasamine

    Räpina Aianduskool (ca 10 min) – tugiõpilased

    Olustvere TMK (ca 10 min) – töötajate koolitamine

    Pärnumaa KHK (ca 20 min) – esmakursuslase toetamine

 

11.10 – 11.30 Avatud arutelu, kohv

11.30 – 13.00 Rühmatööd

13.00 – 13.30 Lõuna
13.30 .- 14.00
Jüripäeva jooks liikumisaasta auks ümber aianduskooli (olgu, jürijalutus). Eririietus / jalanõud pole kohustuslikud!

14.00 – 15.00 Kutseõppe õpilaste toetuste süsteemi uuendamine. Kontseptsiooni tutvustus ja arutelu. Meeli Murasov, HTM

Päevakavas võib ette tulla väikseid (kellaajalisi) nihkumisi.

Palume oma osalemisest märku anda hiljemalt 17. aprillil.
Registreeru siin:

Kontakt: Ulvi Mustmaa

 

RAK arenguosakonna juhataja

5645 7384

ulvi.mustmaa@aianduskool.ee