Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes

Projekt „Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes“

Projekti eesmärgiks on tugisüsteemide laiendamise kaudu (tugiõpilaste teenuse sissetoomine kutseõppeasutustesse) aidata kaasa noorte koolikohustuse täitmisele ja kutse omandamisele ning sotsiaalsete märkamis- ja sekkumisoskustega ning esmast tuge pakkuvate inimeste ringi suurendamine kutseõppeasutuses õppimist alustavatele noortele.

Projekti eestvedajaks on Räpina Aianduskool ja partneriteks Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Vana-Antsla Kutsekeskkool.

Projekti edukal läbimisel peaks olema loodud tugiõpilaste tegutsemise üldpõhimõtted kutsekoolides, koolituskava ning igas kutsekoolis tegutsema tugiõpilaste rühm, kes on juhendajate abiga võimeline olema oma tegevuses jätkusuutlik.

Projekti kestvus: 01.04.2011 – 01.04.2013

Projektist lähemalt loe siit.

13. 10.2011 toimus Olustveres 6 partnerkooli tugiõpilaste ühisseminar. Räpina AK tugiõpilaste kokkuvõtet toimunust ja arvamusi päeva kohta võib lugeda siit.

16.11.2011 Võrumaa KHK-s toimunud 6 kooli tugiõpilaste ühisseminari ülevaadet ja arvamusi toimunu kohta võib lugeda siit.

26.01.2012 Valgamaa Kutseõppekeskuses toimunud partnerkoolide tugiõpilaste ühisseminari ülevaadet võid lugeda altpoolt.

21.03.2012 Vana-Antsla KKK-s toimunud ühisseminari ülevaadet võid lugeda-vaadata altpoolt.

21.03.13 toimunud lõpuseminariks valmis veebiraamatu vormis tagasivaade projektile:
http://issuu.com/ulvi17/docs/tugiopilased_kutsekoolides