Tööleping: kokkulepped, vormistamine ja lõpetamine

Tööleping: kokkulepped, vormistamine ja lõpetamine

Koht ja aeg: Pargi 32, Räpina, Räpina Aianduskool
Aeg:
T 16.02.2016
Maht: 6 tundi
Hind: 40€
Õppejõud: Katrin Viilu – Tartu Riiklik Ülikool- jurist
Töökogemus 20 aastat lektor ja tööseadusandluse õpetaja Räpina Aianduskoolis ja KEA koolituskeskuses.
Sihtgrupp: Kõik, kes puutuvad kokku töölepingu sõlmimise või lõpetamisega- tavatöötaja, personalitöötaja, juht
Õppegrupi suurus: 16 inimest
Õppe alustamise eritingimused puuduvad

Eesmärk : Anda praktilisi näpunäiteid õigesti kokkulepete sõlmimiseks ja töösuhte vormistamiseks ning õpetada vahetegemist erinevate lepingute vahel.

Õpiväljundid
Teab ja oskab vahet teha erinevatel töö tegemist reguleerivatel lepingutel (tööleping, töövõtuleping, käsundusleping).
1. Oskab kokku leppida töösuhte olulisi tingimusi ja lepingut vormistada.
2. Oskab aru saada töösuhte lõpetamisel erinevate alustega kaasnevatest tagajärgedest ja oskab korrektselt töösuhet lõpetada.

Õppesisu:
A: Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad on:
1. Töölepinguseadus
1.1.Töölepinguseadus ja selle muudatused alates 01.07.2009 0,5 h
1.2.Tööleping ja sellega sarnased lepingud: töövõtuleping, käsundusleping 0,5 h
2. Töölepingu pooled ja vajalikud kokkulepped.1 h
2.1.Katseaeg
3. Töölepingu vormistamine ja lepingu tähtaeg 1 h
4. Puhkuste andmine ja ajakava koostamine 1 h
5. Töö tasustamine 1 h
6. Puhkeajad.
7. Töösuhte lõpetamise erinevad võimalused.1 h
7.1.Ülesütlemiste vaidlustamine.