TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE ALUSTAB

Juba märtsis alustavad õppetööd nooremaedniku,haljasalade hooldaja ja sillutise paigaldaja uued õppegrupid.