Toimunud koolitused (täiendkoolitus)

PAIKKONNA RAHVARIIETE VALMISTAMINE II
Jätkame rahvariiete valmistamise koolitust seeliku, pikkkuue ja pastelde valmistamise õppimisega. Ootame koolitusele kõiki rahvariiete valmistamisest huvitatuid. Kursuse esimese osa läbimine pole eelduseks. Vajalikud on eelteadmised õmblemisest.
Tantsu- ja laulupeorahvas oootab meie käsitöömeistrite kaasabi rõivaste valmistamisel. Meie kursuse eesmärk on ette valmistada asjatundlikke inimesi.Õppejõud: Ulve Kangro
Maht: 40 tundi
Algus: T 24.november 2009 kell 16.00
Hind: 1000 krooni Koolitust toetab Eesti Kultuurkapital ja Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp
Info: tel. 53 461 209; 79 61 549; eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee
PUUVILJA- JA MARJAKULTUURIDE SOOVITUSSORTIMENT 2010
Müügikohtade sordikülluses on raske orienteeruda. Paljud välismaised sordid üllatavad kasvatajat oma puudustega alles aastate pärast. Risk on väiksem kui valida kasvatamiseks asjatundjate poolt soovitatud sorte. Õppepäeval tutvume Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjoni poolt soovitaud sortidega. Viimane korrektuur soovitustes tehti 1.detsembris 2009 Pollis toimunud koosolekul.

 

Õppepäevast osavõtja saab teada:

* Kuidas võib soovitussortimendi tundmisest kasu tulla ning millised sordid sellesse kuuluvad
* Mis on kaitsealused sordid ja kuidas neid seaduspäraselt kasutada
* Sortimendi ülesehitus ja sordirühmad (sordid äri- ja koduaedadele, perspektiivsordid, toesemoodustajad)
* Milliste sortide soovitamisest loobuti ja miks?
* Soovitatud sortide väärtused, puudused ja kasvatamise iseärasused.
* Kaitsealused sordid ja nende kasutamine ärilistel eesmärkidel

Õppejõud: Jaan Kivistik, Pille Ardel (Põllumajandusameti sordiosakonna juhataja)
Valdkond: aiandus
Maht: 8 tundi
Kestus: 1 õppepäev
Hind: 500 krooni
Algus: N 18.veebr.2010 kell 10.00
Info ja registreerimine: 79 61 549; 53 461 209 või e-mail eda.gross@ak.rapina.ee ; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

AIANDUSLIK VITSPUNUMINE

 

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi punutistest, mis sobivad aeda, haljasalale ja ka ruumi. Koolitusel omandatakse praktilised oskused ja võtted punutiste tegemiseks nii puit- kui rohttaimedest.

Koolitusel saadud teadmised aitavad kursusel osalenul ise valmistada sobivas suuruses erinevaid praktilisi ja esteetilise väärtusega aianduslikke punutisi, mis annavad objektile uue esteetilise väärtuse.

Koolitusele on oodatud aednikud, haljastajad, turismitalude ja -objektide omanikud/töötajad, koolide huvijuhid, lasteaednikud, kultuuritöötajad ja kõik need, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi ja oskusi aianduslikest punutistest. Koolitusel ei käsitleta kooritud puitmaterjalist punutisi (mööbel, korvid,vaagnad).

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

* Punutiste praktilisus ja esteetiline väärtus aiakujunduses
* Kasutatavad materjalid
* Erinevad töö- ja tehnilised võtted
* Praktilised tööd (linnupesakorvid, vaasid, torud, torbikud, külluse sarved, vaibad, kardinad jms.)

Kaasa võtta aiakäärid ning võimalusel pajuoksi läbimõõduga kuni 1 cm ja ~1-1,5 m pikkusega (üheaastased kasvud), võivad olla haralised.
Õppejõud: Räpina AK õpetaja Urmas Udso
Valdkond: aiandus
Maht: 16 tundi
Algus: 26.märts 2010 Viljandis kell 10.00 Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis Tallinna tn.3, (kaubamaja II korrus, sissekäik hoovist)
Koolituspäevad: 26.03 kell 10.00; 27.03 kell 9.00 Viljandis
Hind: 1000 krooni
Õppekohtade arv on piiratud ning seega eelregistreerimine vajalik.
Info ja registreerimine: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

VILJAPUUDE LÕIKAMINE
Koolitusele ootame aednikke, haljastajaid, puukoolide töötajaid, talunikke ja kõiki huvilisi, kes soovivad parandada ja ning täiendada oma teadmisi ja oskusi antud alal.

 

Õppepäevast osavõtja õpib:

* lõikama oksi aiakääride ja -saega,
* määrama oksa vanust,
* harvendama õunapuud. Õunapuude vanuseperioodid ja nende arvestamine lõikamisel.
* pirni-, ploomi- ja kirsipuude lõikamise iseärasused.

NB! Palume riietuda ilmastikule vastavalt. Koolituse praktiline osa toimub välitingimustes. Kaasa võtta aiakäärid ja väike aiasaag.
Õppepäev Räpina Aianduskoolis 24.03.2010 kell 10.00 VILJAPUUDE LÕIKAMINE TÜVE TÄHTSUSTAVAL VIISIL
Päeva läbiviijad: Jaan Kivistik, Kalmer Kasvand
Põlvamaal Räpina vallas asuvas Halika Õunatalus lõigatakse alates 2003. aastast õunapuid nn. tüve tähtsustaval viisil. See võimaldab kiiret tööd, mille tulemusena saadakse väiksema võraga puud ka tugevamakasvulistel alustel.
Tüve tähtsustavat lõikusviisi kasutatakse talu uues kääbusalustele rajatud aias, aga samuti rendile võetud vanade aedade noorendamisel. Oma kogemusi on Kalmer Kasvand kevadeti soovijatele tutvustanud. Nii ka tänavu.
Päevakava:
* Lõikamise teoreetilised alused ja tüve tähtsustav lõikusviis (õppeklassis)
* Praktiline õppus Räpina Aianduskooli ja Halika talu aias

1. 10.00-11.30 õppeklassis
2. 11.30-11.45 paus
3. 11.45-13.10 Räpina AK aias
4. 13.10- 14.00 lõuna
5. 14.00-16.30 Halika talu aias

Õppejõud: J. Kivistik, K. Kasvand (Räpina koolitusel) ; S. Tooding, M. Pulk. (Viljandi ja Valga koolitusel)
Valdkond: aiandus
Maht: 8 tundi
Kestus: 1 õppepäev
Hind: K 07.04. 2010 Viljandis 450 EEK,
K 31.03. 2010 Valgas 450 EEK
K 24.03. 2010 Räpinas 370 EEK
Algus: kell 10.00
Etteregistreerimine vajalik.
Info ja registreerimine: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

VIINAPUUDE ISTUTAMINE JA SUVINE LÕIKUS
Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi viinapuude bioloogiast, kasvatamisest, viinapuuliikidest, Eestis kasvatatavatest soovitussortidest ning anda praktilisi oskusi istikute valimisest, istutamisest, suvisest hooldamisest esimesel kasvuaastal ja vanemate viinapuude suvisest lõikamisest. Õppepäeva läbinu tunneb eestikeelset kirjandust viinamarjakasvatusest, teab viinapuude soovitussorte ja liike, ning millest need on aretatud, oskab valida nõuistikuid ja neile sobivat kasvukohta, istutada, hooldada esimesel kasvuaastal ning lõigata kandeealist viinapuud suvel. Õppepäevale on oodatud viinamarjakasvatajad, aednikud, haljastajad, puukoolide töötajad, talunikud ja huvilised, kes soovivad oma koduaias kasvatada viinamarju.

 

Koolitustel käsitletavad teemad:

VILJANDI õppepäeval 19.juunil kell 10.00 – 16.00:
1. Viinapuude kasvatamine ja viinamarjaveinid Eestis ning meie naaberriikides
2. Viinapuude bioloogia (taimede ehitus, fenoloogia, kasvunõuded)
3. Soovitussordid Eestis ja viinapuuliigid, millest need on aretatud
4. Praktilise tegevusena istikute valik, istutamine, suvine hooldamine esimesel kasvuaastal ning vanemate viinapuude suvine lõikamine
Õppepäev toimub Viljandis, Tallinna tn.3, Viljandi ÜKK ruumides. Osalustasu 450 krooni

RÄPINA õppepäeval 26.juunil kell 10.00 – 16.00:
1. Eesti viinamarjaveinid Tallinna veinimessil 26.märtsil 2009
2. Kohalike viinamarjaveinide degusteerimine
3. Kasvukoha ja sortide valik viinapuude kasvatamisel
4. Praktilise tegevusena istikute valik, istutamine, suvine hooldamine esimesel kasvuaastal ning vanemate viinapuude suvine lõikamine

Õppepäev toimub Räpina Aianduskoolis. Osalustasu 350 krooni
NB! Mõlemal õppepäeval on võimalik osta viinapuu istikuid
Õppejõud: Jaan Kivistik
Valdkond: aiandus
Toimumise kohad ja aeg:: 19.juunil VILJANDIS
26. juunil RÄPINAS
Algus: mõlematel koolitustel kell 10.00
NB! Eelregistreerimine mõlemale õppepäevale vajalik.
Info ja registreerimine õppepäevadele: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

ARVUTIÕPPE ESMAKOOLITUS

 

Kuruse eesmärgiks on anda algajale arvutikasutajale teadmisi ja oskusi arvuti ja interneti kasutamisest.
Käsitletavad põhiteemad:

*Põhimõisted
*Elementaarsed oskused arvutiga töötamisel
*arvuti töölaud (ikoonid , aknad)
*trükkimine ja printimine, failihaldus
*tekstitöötlusprogramm Word algteadmised ja kasutamine
*interneti kasutamine, otsingumootorid, e-post, internetipangandus
*andmete turvalisus ja nende kaitse

Nimetatud kursus on ühtlasi ettevalmistuskoolitus arvutioskustunnistuse AO 2 taseme eksamiks.
Õppejõud: Valdur Truija
Valdkond: arvutiõpe
Maht: 40 tundi
Kestus: 10 koolituspäeva (a´4 tundi)
Hind: Koolitust toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik
Algus: 21. aprill 2009 kell 16.00
Järgnevad koolituspäevad: teisipäeviti ja neljapäeviti 16.00-19.15
Info ja registreerimine: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

TARBEAED
Koolituse eesmärgiks on anda elementaarseid teadmisi ja oskusi tarbeaias kasvatavatest köögivilja – ja puuviljakultuuridest ning nende hooldamisest.
Käsitletavad põhiteemad:

* Taimekasvatuse alused
* Köögiviljakultuurid
* Puuviljakultuurid
* Istikukasvatuse alused
* Maitse- ja ravimtaimed
* Umbrohud
* Aiakultuuride haigused ja kahjustajad

Õppejõud: Räpina AK õpetajad S. Tooding, T. Paasik, J. Kivistik, S. Tund, T. Albert
Valdkond: aiandus
Maht: 70 tundi
Kestus: 10 õppepäeva
Hind: 2850 EEK
Algus: 6. veebruar 2009
Õppekeel: eesti keel

Etteregistreerimine vajalik.
Info ja registreerimine: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

KALMISTUHALJASTUS
Koolitus on mõeldud kalmistuaednikele, aednikele ja haljastajatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi antud valdkonnas, olemaks seega konkurentsivõimelisemad tööturul. Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi kalmude kujundamise põhimõtetest, taimede valikust ja hooldusest. Koolitus lõpeb praktilise harjutusülesande täitmisega. Vajalikud on aedniku või haljastaja baasteadmised.

 

Käsitletakse järgnevaid teemasid:

* kalmistu ja kalmu kujundamise põhimõtted
* kujunduses kasutatavate taimede valik
* kujundusvõimalused
* kalmu hooldus

Õppejõud: Räpina AK vanemõpetaja Reet Palusalu
Valdkond: aiandus
Maht: 8 tundi
Kestus: 1 õppepäeva
Hind: tasuta
Algus: reedel, 24. aprillil kell 9.00
Õppekeel: eesti keel
Õppekohtade arv piiratud, seetõttu vajalik eelregistreerimine.
Registreerimine kursusele lõpetatakse 2 tööpäeva enne kursuse algust või õppekohtade täitumisel.
Info ja registreerimine: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

SUHTLEMISOSKUS KLIENDITEENINDUSES
Koolitus on mõeldud toidu- ja tööstuskaupade müüjatele, florist-müüjatele, toitlustusettevõtete teenindajatele, kaubatundjatele, tankla müüja-operaatoritele, müüja-konsultantidele ja teistele teenindussfääris töötavatele inimestele, kes oma töös puutuvad kokku klienditeenindusega.Kursuslased õpivad klienditeeninduse aluseks olevaid psühholoogia-alaseid teadmisi rakendama praktilises teenindussituatsioonis.Tähtsal kohal on kliendikeskne mõtteviis, eetilised tõekspidamised ja läbirääkimisoskus klientidega. Lisaks sellele omandatakse oskused meeskonnatööks ja käitumiseks organisatsioonis.

 

Käsitletakse järgmisi teemasid:

* sissejuhatus psühholoogiasse
* inimese tervikkontseptsioon
* suhtlemisoskused koos situatsiooniülesannetega
* individuaalsed erinevused
* teeninduse olemus
* kliendi tüübid
* konfliktid
* kliendikeskne organisatsioon
* tööstress klinediteenindajal

Õppejõud: Räpina AK õpetaja Monika Vändra
Valdkond: hulgi- ja jaekaubandus
Maht: 80 tundi
Kestus: 10 õppepäeva
Hind: tasuta, koolitust toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Algus: laupäeval, 14.märtsil kell 10.00
Planeeritud koolituspäevad:L 14.03, E 16.03, L 28.03, T 31.03, T 07.04, T14.04,T 21.04, T 28.04, T 19.05, T 26.05
Õppekeel: eesti keel
Õppekohtade arv piiratud, seetõttu vajalik eelregistreerimine.
Registreerimine kursusele lõpetatakse 2 tööpäeva enne kursuse algust või õppekohtade täitumisel.
Info ja registreerimine: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

TAIMEKAITSE
Koolitus on mõeldud turustajatele, talunikele, taimekaitsetöötajatele, aednikele, haljastajatele ja kõigile neile, kes kasutavad oma töös taimekaitsevahendeid. Kursuse eesmärgiks on anda vastavaid teadmisi taimekaitsetöötaja ja taimekaitsevahendite turustaja tunnistuse saamiseks. Koolitusprogramm vastab Vabariigi Valitsuse 31.jaanuari 2005.a. määrusele nr.20. Kursus lõpeb taimekaitse eksamiga.

 

Kursuse põhiteemad:

* Eestis registreeritud taimekaitsevahendid ja nende kasutamine
* taimekaitsealased õigusaktid, turustamise kord
* taimekaitsevahendi pakend ja märgistus
* mürgistus, esmaabi, isikukaitsevahendid
* ohutusnõuded
* taimekaitseseadmete ülevaatus ja tehniline kontroll, hoidmine ja puhastamine
* töölahuse valmistamine ja pritsimiskulu arvestamine
* pritsimisjääkide kasutamine, reostuse vältimine
* enamlevinud umbrohud, nende tõrje

Õppejõud: oma eriala spetsialistid T.Albert, S.Tooding, A. Pedosk
Valdkond: aiandus
Maht: 20 tundi
Kestus: 2 õppepäeva
Hind: 750 EEK
Algus: N 28.mai, R 29.mai 2009 kell 9.00
Õppekeel: eesti keel

Etteregistreerimine vajalik.
Info ja registreerimine: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

PUUKOOLIMAJANDUS JA PUUKIRURGIA
Koolitus on mõeldud aednikele, haljastajatele, puukoolide töötajatele, talunikele. Tutvutakse puu kasvamise, tüvekahjustuste ja ravi põhimõtetega, õpitakse pookimist, puude kujundamist ja hooldust (linna)pargis.

 

Koolituskava:
1.päev 20.märts – puukoolimajandus
2.päev 26.märts – puukoolimajandus, viljapuude ravi
3.päev 27.märts – pargi- ja ilupuude kujundamine, hooldus, ravi

Õppejõud: oma eriala spetsialistid J. Kivistik, S.Tooding, S. Järve
Valdkond: aiandus
Maht: 24 tundi
Kestus: 3 õppepäeva
Hind: tasuta, koolitust toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Algus: R 20.märts kell 10.00
Õppepäevad: N 26.märts; R 27.märts
Õppekeel: eesti keel
Etteregistreerimine vajalik.
Info ja registreerimine: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

VILJAPUUDE LÕIKAMINE

Koolitusele ootame aednikke, haljastajaid, puukoolide töötajaid, talunikke ja kõiki huvilisi, kes soovivad parandada ja täiendada oma teadmisi ja oskusi antud alal.
Käsitlusele tulevad järgmised teemad:

*Viljapuude lõikamise teoreetilised alused
*Võra ehitus ja tüübid
*Lõikeriistad, nende ohutu kasutamine ja lõikevõtted
*Kursuslased õpivad määrama puu vanust, lõikama oksi, harvendama õunapuid.

Õppejõud: oma eriala spetsialistid J. Kivistik
Valdkond: aiandus
Maht: 8 tundi
Kestus: 1 õppepäev
Hind: Viljandis 420 EEK,
Räpinas 370 EEK
Algus: Viljandis 7.märts kell 10.00 Viljandi, Tallinna tn.3, Viljandi ÜKK (täiskasvanute koolituse hoone)
Räpinas 13.märts kell 10.00 Räpina Aianduskool
Õppekeel: eesti keel
Etteregistreerimine vajalik.
Info ja registreerimine: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

SEENEKASVATUS
Kursuse eesmärgiks on alternatiivpõllumajanduse propageerimine, teadmiste saamine ja ettevalmistus seenekasvatuseks. Kursusele on oodatud aednikud, talunikud ja alternatiivpõllumajanduses töötavad ning sellest huvitatud inimesed. Hea kui kursusele tulijal on põllumajandus või bioloogiaharidus, kuid see pole määrav.
Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:*Seente klassifikatsioon, paljunemine
*Erinevad kultuurseened
*Erinevad kasvusubstraadid, valmistamine
*Erinevad seenekasvatuse võimalused ja tehnoloogiad
*Seeneliigi tehnoloogilise kaardi väljatöötamine
*Õppekäik seenekasvatusseÕppejõud: Räpina Aianduskooli õpetaja Liina Jürisoo
Valdkond: Aiandus
Maht: 16 tundi
Kestus: 2 õppepäeva (16. – 17.märts)
Hind: 1 200 krooni, ühel õppepäeval osalemine 700 krooni
Algus: 16. märts kell 10.00 , õppeekskursioon 17.märts
Õppekohtade arv on piiratud ning seega eelregistreerimine vajalik. Registreerimine kursusele toimub 11.märtsini (kaasa arvatud) või õppekohtade täitumiseni.
Info ja registreerimine: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee
AIANDUSLIK VITSPUNUMINE
Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi punutistest, mis sobivad aeda, haljasalale ja ka ruumi. Koolitusel omandatakse praktilised oskused ja võtted punutiste tegemiseks nii puit- kui rohttaimedest. Koolitusel saadud teadmised aitavad kursusel osalenul ise valmistada sobivas suuruses erinevaid praktilisi ja esteetilise väärtusega aianduslikke punutisi, mis annavad objektile uue esteetilise väärtuse. Koolitusele on oodatud aednikud, haljastajad, turismitalude ja -objektide omanikud/töötajad, koolide huvijuhid, lasteaednikud, kultuuritöötajad ja kõik need, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi ja oskusi aianduslikest punutistest. Koolitusel ei käsitleta kooritud puitmaterjalist punutisi (mööbel, korvid,vaagnad).

Koolitusel käsitletavad teemad:

* Punutiste praktilisus ja esteetiline väärtus aiakujunduses
* Kasutatavad matrjalid
* Erinevad töö- ja tehnilised võtted
* Praktilised tööd (linnupesakorvid, vaasid, torud, torbikud, külluse sarved, vaibad, kardinad jms.)

Kaasa võtta aiakäärid ning võimalusel pajuoksi läbimõõduga kuni 1 cm ja ~1-1,5 m pikkusega (üheaastased kasvud), võivad olla haralised.
Õppejõud: Räpina AK õpetaja Urmas Udso
Valdkond: Aiandus
Maht: 24 tundi, 3 õppepäeva
Toimumise koht ja aeg:
* VILJANDI Tallinna mnt. 3 (VÜKK-i täiskasvanute koolituse osakond) – 27. veebruar – 01. märts 2009
Algus: 27.veebruaril kell 10.00
* VALGA Jaama pst. 12 (Valga KÕK täiskasvanute koolituse osakond) – 02. — 04.aprill 2009
Algus: 02.aprillil kell 10.00
Hind: 1 000 krooni
Õppekohtade arv on piiratud ning seega eelregistreerimine vajalik.
Registreerimine kursusele toimub:
VILJANDI kursusele: 25. veebruarini (kaasa arvatud) või õppekohtade täitumiseni.
VALGA kursusele: 27.märtsini (kaasa arvatud) või õppekohtade täitumiseni
Info ja registreerimine: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

TAIMESEADE
Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi ja praktilisi oskusi kauni ja korrektse taimeseade valmistamiseks. Õppepäevadel käsitletakse lilleseadete tehnilisi võtteid, värvilahendusi, lilleseade stiile ja trende jpm. Kursus on kevadehõnguline. Igal õppepäeval valmistatakse taimeseadeid, mille valmimisel kasutatakse looduslikke matrajale (näit. transparentne pärg pajuvitstest, erinevad karkassid okstest, sibullillede kasutamine taimeseadetes jne.) Koolitusele on oodatud koolide huvijuhid, õpetajad, kultuuritöötajad, juhi abid, noorsootöötajad, raamatukogu töötajad, aednikud ja kõik huvilised.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

* Värvuse- ja kompositsiooni osatähtsus taimeseades
* Erinevad taimeseaded lauale ja ruumi
* Materjaliõpetuse alused
* Anumaõpetus
* Lilleseade stiilid
* Lilleseade trendid meil ja mujal

Igal õppepäeval valmistatakse 3-4 seadet.
Kaasa võtta nuga, oksakäärid, traadi- ja lõiketangid.
Õppejõud: Marek Jakobi – Räpina Aianduskooli lilleseade õpetaja
Valdkond: aiandus
Maht: 24 tundi
Kestus kokku: 3 õppepäeva
Hind: 1500 krooni ehk 500 krooni üks õppepäev (võib osaleda eraldi õppepäevadel)
Algus: 20.märts kell 9.00
Koolitus toimub kolmel päeval. Igal päeval on erinev teema. Soovi korral võib osaleda ka ühel – kahel õppepäeva. Tasumine kohapeal. Arvega tasumisel võtta kaasa asutuse garantiikiri.
Kohtade arv on piiratud. Vajalik eelregistreerimine.
Info ja registreerimine tel.: 796 1549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

PUHASTUSTEENINDUS
Kursuse eesmärgiks on anda täiendõpet puhastusteenindajatele, majahoidjatele, asutuse majandusjuhatajatele erialaoskuste kaasajastamiseks. Õpitakse tundma kaasaegseid tehnoloogilisi meetodeid ja vahendeid, kujundatakse õigeid hoiakuid suhtumisel töötervishoidu. Kooiltusele on oodatud puhastusteenindusega tegelevad või tegeleda soovivad inimesed.

Koolitusel käsitletakse järgnevaid teemasid:

* Suhtlemine ja klienditeenindus
* Tööõigus
* Puhastustööde alused
* Puhastusained
* Töövahendid
* Meetodid
* Koristustööde tehnoloogia
* Pinnakattematerjalid
* Erinevate objektide koristamine
* Koristustööde ohutus

Õppejõud: Juta Mõts
Valdkond: Koduteenindus
Maht: 80 tundi
Kestus: 11 õppepäeva
Hind: õppurile tasuta – toetab ESF ja Eesti riik
Algus: 4.aprill 2009 kell 9.00 Räpina Aianduskoolis
Õppepäevad: aprillis – 4.apr., 9.apr., 17.apr., 18.apr., 24.apr., 25.apr., 29.apr., 30.apr.,
mais – 08.mai, 09.mai, 15.mai
Õppekeel: eesti keel
Õppekohtade arv piiratud. Etteregistreerimine vajalik. Registreerimine vabadele õppekohtadele lõpetatakse kaks tööpä’eva enne kursuse algust või õppekohtade täitumisel.
Info ja registreerimine: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

MARJAKASVATUS

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi koduaias kasvatatavatest marjakultuuridest, s.h. ka vähemlevinud kultuuridest ning marjaaia rajamise põhitõdedest. Õppepäevale ootame nii aiapidajaid, talunikke kui ka kõiki aiandushuvilisi, kes soovivad kasvatada oma tarbeaias marjakultuure või rajada marjaaeda.

 

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

* Enamlevinud marjakultuuride kasvatus koduaias
* Metsamarjakultuuride kasvatus koduaias
* Vähemlevinud marjakultuurid koduaias
* Marjaaia rajamise põhitõed
* Marjakultuuride paljundamine
* Marjapõõsaste lõikamine

Õppejõud: Sirje Tooding, Räpina Aianduskooli puukoolimajanduse ja mullaõpetuse vanemõpetaja
Valdkond: Aiandus
Maht: 8 tundi
Toimub: 03.aprillil kell 9.00 – 16.00
Hind: 400 krooni
Õppekeel: eesti keel
Koolituskohtade arv piiratud, vajalik eelregistreerimine.
Info ja registreerimine: tel.: 796 1549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

LASTERÕIVASTE KUJUNDAMINE JA ÕMBLEMINE
Kursus on mõeldud emadele, vanaemadele ja kõigile huvilistele, kes soovivad õppida lihtsamate lasterõivaste õmblemist. Kursusel antakse ülevaade lasterõivaste kujundamisest ja õmblemise eeltöödest, tutvustatakse lihtsamaid lasterõivaste õmblemise võtteid, praktilise töö käigus õmmeldakse püksid või seelik, varrukatega pluus või kleidike. Eelnevad õmblusalased teadmised ja oskused ei ole vajalikud.

 

Kursusele tuleks kaasa võtta:

1. käärid, õmblusnõel
2. puuvillast kangast, et sellest saaks umbes 10 riidetükki 25×25 cm (ära lõika tükkideks, võivad olla ka erineva kanga tükid)
3. väike tõmblukk (10-15 cm)
4. mittelibisev kangas: pükste või seeliku; kleidi või pluusi tarbeks

Õppejõud: Ülle Sarnit
Valdkond: rõivaste õmblemine
Maht: 24 tundi
Toimub: esimene koolituspäev R 27.märts 2009 10.00-16.45
järgnevad: L 28.märts
L 03.aprill
Hind: 950 krooni
Õppekeel: eesti keel
Vajalik eelregistreerimine.
Info ja registreerimine: tel.: 796 1549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

RÕDU- JA TERRASSILILLED
Koolitusele on oodatud kõik kodu- ja aiakujundusest huvitatud inimesed. Kursuse eemärgiks on anda teadmisi rõdude ja terrasside ilmestamise võimalustest; anda soovitusi nõuistutuse kujundamiseks erinevatel aastaaegadel; tutvustada uudseid taimi ja nende kasutamist rõduhaljastuses; tutvustada võtteid, mida kasutada piiratud kasvukeskkonnas olevate taimede hooldamiseks.

Käsitletakse järgnevaid teemasid:

*Taimmaterjali valik
*Istutunõu valik
*Lillekompositsioonide loomine lillekastis
*Mullasegu valmistamine
*Taimede hooldamine

Õppejõud: Räpina AK erialaõpetaja Jaana Vaino
Valdkond: aiandus
Kestus: 1 õppepäev
Maht: 6 tundi
Algus: R 29.mai 2009 kell 9.00 ; R8.mail kell 14.00 Tallinnas Nõmmel, L9.mail kell 9.00 Viimsis
Hind: 500 krooni Räpinas, 600 krooni Nõmmel ja Viimsis
Õppekeel: eesti keel

Info ja registreerimine: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

KÖÖGIVILJAD AIAS
Kursus on mõeldud hobiaiapidajatele, aednikele, kõigile aiandushuvilistele. Õppijad omandavad oskuse rajada kõrgpeenraid, peenraid, valmistada ette köögiviljataimede kasvatamiseks mitmesuguseid taimeanumaid. Eelnevad teadmised- oskused ei ole vajalikud.

Käsitletakse järgmisi teemasid:

*Ülevaade köögiviljade kasvatamisest koduaias
*Vähelevinud juurköögiviljad
*Vähelevinud kapsad
*Vähelevinud viliköögiviljad
*Vähelevinud lehtköögiviljad

Õppejõud: Räpina AK erialaõpetaja, mitmete erialaraamatute autor Tiina Paasik
Valdkond: aiandus
Kestus: 1 õppepäev
Maht: 6 tundi
Algus: R 8. mai Nõmmel kell 14.00
L 9. mail Viimsis kell 9.00
Hind: 600 krooni
Õppekeel: eesti keel
Info ja registreerimine: tel. 79 61 549; 53 461 209 või e-mail: eda.gross@ak.rapina.ee; irmen.nagelmaa@ak.rapina.ee

MURU JA PEENRA RAJAMINE
Koolitus on mõeldud aiandushuvilistele, kellel on soov rajada iseseisvalt erineva äärise ja multšiga peenraid ning külvi- ja siirdmuru. Anname infot peenraalade ja murualade hooldamise kohta.

Käsitletakse järgmisi teemasid:

*Peenra rajamine ja hooldamine (mahamärkimine, äärised ja kasvusubstraadid, hooldamine)
*Muru rajamine ja hooldamine ( ma

METOODIKAD JA TEOORIAD HALJASTUSE PRAKTIKAS

   Koolitus on planeeritud maastikukujundajatele, haljastajatele, haljastusettevõtete töötajatele, kommunaalettevõtete spetsialistidele ja -töötajatele, korteriühistute liikmetele, linna- ja vallaspetsialistidele.
Õppekava eesmärgiks on tutvustada haljastuse ja kujunduse valdkonda läbi erinevate meetodite ja teooriate erikäsitlust vajavatel haljasaladel läbi tehnoloogiliste käsitluste.
Kursuse lõpetanud:
a) teavad:
-linnaruumi erinevaid käsitlusi
-tervendavate aedade ja meeleaedade keskkonna psühholoogiat ja kujunduspõhimõtteid
-maastikukunsti põhimõtteid
b)oskavad:
-kujundada mängu ja spordiväljakuid
-hinnata  tööstusmaastike vajadusi ja kujundada neid
-hinnata looduskeskkonda
Õppejõud: Kadri Maikov
Valdkond: aiandus
Maht:       80 tundi
Kestus:    10 õppepäeva
Hind:        osalejale tasuta.    Koolitust toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik
Algus:       augusti lõpp 2010
Koolituspäevad:
Koht
: