Toimetulek ja positiivne koostöö erivajadustega inimestega

Koht: Rapla
Aeg: 4. okt. – 16. nov. 2018 Koolituspäevad on N – R 4. – 5. okt., R 26. okt. ja N – R 15. – 16. nov. algusega kell 9.00
Maht: 60 tund, sellest 40 kontakttundi ja 20 iseseisva töö tundi

Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta sotsiaal- ja hooldustöötajad, tegevusjuhendajad ning aegunud erialase haridusega 50+ inimesed.

Koolituse alustamiseks soovitavalt aastane tööalane kokkupuude erivajadustega inimestega.

Koolituse läbinu:
1. Määratleb erivajaduse olemuse ja konkreetse erivajadusega kaasneva käitumismustri.
2. Oskab mõista, aidata ja toetada erivajadusega inimest.
3. Oskab ennast kaitsta ja kehtestada erinevates konfliktsituatsioonides erivajadusega
inimesega.
4. Oskab toime tulla oma emotsioonide ja pingetega ennast ning teisi kahjustamata.
5. Oskab teha koostööd kolleegidega.
6. Oskab nõustada erivajadustega inimese lähedasi.

ÕK Toimetulek ja positiivne koostöö

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.