Terve minapilt ja enesekehtestamise põhitõed

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Koolituspäevad:  L – P 30.01. – 31.01. 2021  NB! KURSUS LÜKKUB EDASI!!! Esimene õppepäev algab kell 11.30, teine kell 8.00.
Maht: 16 ak tundi
Hind: 65 €
Lektor: Toivo Niiberg

Sihtgrupp
Inimesed, kes soovivad iseendaga senisest paremini läbi saada, oma positiivseid külgi avastada ja teistele enam meeldida.

Koolituse õpiväljundid:
• Arusaam minapildist ja ego kaitsemehhanismidest.
• Lihtsamate enesekehtestamise võtete omandamine.

Õppesisu kirjeldus:
1.1. Inimese minapilt ja seda kujundavad tegurid. Testid. Analüüs.
1.2. Levinumad minakaitsemehhanismid. Testid. Analüüs.
1.3. Mis on ja mis ei ole enesekehtestamine? Agressiivne ja altruistlik ning ennastkehtestav käitumine – plussid ja miinused. Testid. Analüüs.
1.4. Enesekehtestamise ressurss. Testid. Analüüs.
1.5. Positiivne enesekehtestamise.

Õpingute lõpetamise eelduseks on 100% osalemine õppetegevuses. Hindamist ei toimu, koolituse läbinule väljastatakse Räpina Aianduskooli tõend.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest (10€/öö) kooli õpilaskodus, Nooruse 2, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud täienduskoolituse õppekorraldusega 
https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Telefon *
Aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine.