Tatar, selle kasulikkus, kasvatamine ja töötlemine algajale

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Toimumise koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 10.02. – 16.03.2023 32 ak tundi (26 kontakttundi)
Õppepäevad: Õppepäevade algus kell 10.00
R, 10.veebruar
R, 17.veebruar
R,  3.märts
N,  16.märts
Koolitajad: Kaarel Pent, Maidu Konsap, Nelly Vahtramaa RemedyWay OÜ-st

Toimumise koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 10.02. – 16.03.2023 32 ak tundi (26 kontakttundi)
Õppepäevad toimuvad reedeti algusega kell 9.00 alljärgnevatel kuupäevadel:
R, 10.veebruar
R, 17.veebruar R,  3.märts
N,  16.märts
Koolitajad: Kaarel Pent, Maidu Konsap

Sihtgrupp: Põllumehed, väikeettevõtjad ja tangainete väiketootjad, alustavad ettevõtjad.
Koolituse alustamise nõuded: Tavakasutaja arvutikasutamise oskus (nt.e-posti kasutamine; exceli  tabeli koostamine, Wordi dokumendi koostamine)

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

    • Teab ja oskab kirjeldada tatra kasulikkust külvikorras, meekultuurina ja toidulaua rikastajana;
    • tunneb ja teostab tatra kasvatamise agrotehnikat nii mahe-kui tavatootmises;
    • teab ja oskab kasutada tatra töötlemiseks vajalikke tingimusi kui töötlemise tehnoloogiaid;
    • teab turustamise tingimusi ja võimalusi;
    • oskab hinnata ja kirjeldada tatart meekultuurina.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 22.08.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/252 alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Õppejuht: Eda Gross, eda.gross@aianduskool.ee; tel 7961 549: 5346 1209

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Eesnimi *
Perekonnanimi *
Isikukood *
Töökoht ja amet *
Telefon *
E-post *
Elukoha aadress *
Haridustase *
Põhjendus ja lisainfo *
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga. *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.