Tatar, selle kasulikkus, kasvatamine ja töötlemine algajale

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Toimumise koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 04.11. – 25.11.2022
Maht: 32 ak tundi (26 kontakttundi)
Õppepäevad toimuvad reedeti algusega kell 9.00 alljärgnevatel kuupäevadel:
4.november
11.november
18.november
25.november
Koolitajad: Kaarel Pent, Maidu Konsap

Sihtgrupp: Põllumehed, väikeettevõtjad ja tangainete väiketootjad, alustavad ettevõtjad.
Koolituse alustamise nõuded: Tavakasutaja arvutikasutamise oskus (nt.e-posti kasutamine; exceli  tabeli koostamine, Wordi dokumendi koostamine)

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

    • Teab ja oskab kirjeldada tatra kasulikkust külvikorras, meekultuurina ja toidulaua rikastajana;
    • tunneb ja teostab tatra kasvatamise agrotehnikat nii mahe-kui tavatootmises;
    • teab ja oskab kasutada tatra töötlemiseks vajalikke tingimusi kui töötlemise tehnoloogiaid;
    • teab turustamise tingimusi ja võimalusi;
    • oskab hinnata ja kirjeldada tatart meekultuurina.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 22.08.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/252 alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Eesnimi *
Perekonnanimi *
Isikukood *
Töökoht ja amet *
Telefon *
E-post *
Elukoha aadress *
Haridustase *
Põhjendus ja lisainfo *
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga. *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.