Tarbekorvide vitspunumine

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 04.03.2023 algusega kell 10.00
Maht: 8 ak tundi
Koolitaja: Lasse Virolainen – Räpina Aianduskooli koostööpartner. On juhendanud erinevaid korvipunumise õpitubasid ja läbi viinud koolitusi ligi 10 aastat.

Sihtgrupp:

  • Aiandushuvilised, käsitöölised, väikeettevõtjad, omaste hooldajad ning töötud, pensionärid ja kodused, kes soovivad naasta tööturule.  

Õpiväljundid. Kursuse läbinu:

planeerib tööks kuluvat aega, materjali kogust

* oskab punuda ümar- ja lamepõhjalist tarbekorvi.

* töö teostamisel lähtub ohutustehnika nõuetest

* materjali varumisel, tööprotsessis kui ka jääkide utiliseerimises lähtub keskkonnasäästlikkuse põhimõttest

NB! Osalejal kaasa: võtta terav nuga, oksakäärid, töökindad (mitte väga paksud), Põll või vastav riietus, et riided ei määrduks.

Hind: 75 €

Koolitusjuht: Eda Gross, tel. 7961 549; 5346 1209

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest  kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine.

Kursusele registreerumise vorm

Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *