Täistaimse toidu koolitus toitlustajatele

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: I grupp 19. – 27. oktoober 2019 Koolituspäevad on L – P 19. – 20. ja L – P 26. – 27. oktoober algusega kell 9
II grupp NB! UUS AEG! 30.november – 8. detsember 2019 Koolituspäevad on L – P 30. nov. – 1. dets. ja L – P 7. – 8. detsember algusega kell 9. NB! UUS AEG!
Maht: 44 tundi

Koolitaja: Markus Mekk

Sihtgrupp: Koolide, lasteaedade ja toitlustusettevõtete kokad, abikokad ja muud toitlustamisega kokku puutuvad inimesed. Eelistatud on erialase hariduseta või aegunud oskustega inimesed, madalama haridustasemega inimesed ja 50+ inimesed.

Õppe alustamise tingimuseks on toidu valmistamise kogemus ja valmisolek osaleda õppetegevuses. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Koolituse õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • Kasutab toiduks erinevaid taimseid toidugruppe (puuviljad ja marjad; köögiviljad; kaunviljad; teraviljad; pähklid, seemned ja seened)
  • Kasutab õiget terminoloogiat ja nende tähiseid (vegan, vegetaarian, gluteen, laktoos)
  • Kasutab erinevaid taimse tooraine töötlemisvõtteid (aurutamine, röstimine, praadimine, wokkimine, püreestamine jne)
  • Asendab menüüdes loomsed toorained toitainete koostiseliselt samaväärsete taimsete toorainete vastu
  • Koostab täisväärtusliku täistaimse menüü, arvestades erinevaid toidugruppe, mis varustavad keha erinevate toitainetega (vitamiinid, mineraal-, füto-, kiud- ja makrotoitained).

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 10.09.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/257 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

NB! Registreerudes märkige palun kindlasti “Aeg” lahtrisse kummas grupis soovite osaleda (nt okt./nov või I grupp/II grupp).

Kursusele registreerumise vorm

Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post: *
Aeg *
Koht
Põhjendus ja lisainfo *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.