Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale (27h)

Maht tundides: 27h

 1. Toimumise aeg:  K-R, 17. – 19.veebruar 2021 kell 9.00 Kontaktõppes. NB! 02.02.2021 seisuga ÕPPEGRUPP TÄITUNUD
  Toimumise koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina, Põlva maakond
 2. Toimumise aeg:  K-R, 17. – 19.märts 2021 kell 9.00 Kontaktõppes
  Toimumise koht: Võluvõru koolituskeskus, Räpina mnt. 12, Võru linn
  Koolitajad: Tairi Kruusma , M.Kiisküla, P.Hermann, M.Aomets

  Osalustasu: 180€

 • Vajalik eelregistreerimine.
 • Soovitame varakult kursusele registreeruda, sest õppekohtade arv on piiratud! Hetkeolukorras kontaktõppes lubatud õppegrupi suurus on 10 osalejat.
 • Õppegrupi nimekirja arvamine toimub kursusele ajalise registreerumise alusel. Hilisemad pretensioonid on asjatud.   
 • Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või gross@aianduskool.ee
 • Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
 • Koolitusele saavad tulla vaid täiesti terved inimesed, kellel ei ole palavikku, köha, nohu, maitsemeele muutust jms.

Registreerumine kursustele samas lehekülje lõpus

Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Koolitusel käsitletavad põhiteemad on:

I Taimekaitsevahendi valdkond:
1. Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded
2. Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi ja toimespektri järgi
3. Taimekultuuride kahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted. Umbrohud.
4. Taimekultuuride taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused, sh integreeritud taimekaitse põhimõtted
5. Turule lubatud taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted ja rakendatud taimekaitseabinõu üle arvestuse pidamine
6. Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks
7.Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus 
8. Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine
9. Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks
10. Taimekaitsevahendite liigitamine ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted
II Taimekaitseseadme valdkond:
1.Taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted;
Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel 
2. Taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine; taimekaitseseadme tehniline kontroll 
3. Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine

III Tööohutuse valdkond
1. Taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted
2. Isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine
3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga. Eksam on kahe osaline: I osas tuleb täita test ja II osas tuleb piltidelt ära tunda taimekahjustajad (umbrohud, haigused, kahjurid).

Hindamine on arvestuslik.

Koolitusel osalenule ja edukalt eksami sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus koolitusel osalemise kohta, mille alusel väljastab Põllumajandusameti inspektor vastava sihtgrupi taimekaitsetöötaja tunnistuse.

Info tel: 796 1549; 5346 1209 või eda.gross@aianduskool.ee

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

NB! Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Kursusele registreerimine lõpetatakse 5 päeva enne kursuse algust või õppegrupi täitumisel. Kursusehuviliste nimekirja lisamise aluseks on avalduste laekumise kuupäevaline jkronoloogia ning korrektselt täidetud registreerimisvorm. Mh * väljad on kohustuslikud ja kui maksja andmeid ei ole sisestatud, koostatakse arve eraisikule. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata või see jätta.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest (10€/öö) kooli õpilaskodus, Nooruse 2, Räpina (kui osalejat ei ole teavitatud teisiti). Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

 

 

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Elukoha aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Aeg:
Koht
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.