Täiendkoolituse osakond

Täiskasvanute täienduskoolitusega tegeleme alates 2001. aasta jaanuarist. Korraldame tööalast täiendus- ja ümberõpet järgmistes valdkondades:

  • aiandus (sh. köögivilja kasvatus, viinapuude kasvatamine ja hooldamine, viljapuuaia rajamine, aia- ja maastikukujundus, haljastus, lille- ja taimeseade, ilupuud ja – põõsad, tarbeaia kujundamine, toataimed jne.)
  • põllumajandus (sh. taimekaitse, taimekasvatus)
  • arvutikasutus (arvutikasutuse algkursus, MS Excel, MS Word, MS Power Point, AutoCad, Vectorworks jne.)
  • rõivaste valmistamine (õmblemine jms.)
  • keskkonnakaitse (säästlik looduskasutus, jäätmemajandus, GPS seadme kasutus, looduse kuulamine, seadusandlus jne.)
  • isikuareng ( sh. tööseadusandlus, keeleõpe, suhtlemine, psühholoogia, tänapäevane eesti keel, jne.)
  • hulgi- ja jaekaubandus (sh. müüja kutseeksamiks ettevalmistamine, tootekoolitused, eduka müügi alused,klienditeenindus jne.)
  • juhtimine ja haldus (sh. korrektne ametialane eesti keel, raamatupidamise algõpetus, ettevõtlus jne.)
  • koduteenindus (sh. puhastusteenindajate täienduskoolitus, kaasaegsed puhastusvahendid )
  • metsandus (näit.: raietöölise väljaõppe koolitus)

Nimetatud teemadel kursusi ja õppepäevi on võimalik ka tellida (grupis vähemalt 12 inimest, v.a. raietöölise väljaõpe: 6-8 inimest).

Koostöös Eesti kõrgkoolidega viime läbi ka õpetajate täienduskoolitust.

Täienduskoolitusi viivad läbi Räpina Aianduskooli erialaõpetajad ja oma ala asjatundjad üle Eesti.

 

Ootame Teie ettepanekuid ja tagasisidet kursuste kohta!

 

 

Eda Gross – täiendkoolituse metoodik

tel: 796 1549 / 5346 1209

e-mail: eda.gross@aianduskool.ee

 

Irmen Nagelmaa – täiendkoolituse spetsialist

tel: 796 1549 / 5346 1209

e-mail: irmen.nagelmaa@aianduskool.ee