Rõõmsat meelt ja tugevat tervist Teile, austatud juubilar Ülo Zirnask!

Pühapäeval, 12. veebruaril tähistas oma 90.ndat juubelit Ülo Zirnask – aianduskooli kauaaegne mehhaniseerimise, põllumajanduse organiseerimise ja kehalise kasvatuse õpetaja, kursuste juhataja ja spordiedendaja; mitmekülgne sportlane, 20 aastat juhendanud edukalt aianduskooli künnivõistlejaid; Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu asutajaliige ja aktiivne tegevliige, alates 2008. aastast vilistlaskogu auliige.

http://eestielu.delfi.ee/…/intervjuu-rapina-valla-aukodanik…