Vastuvõtt 2023

Põhihariduseta     Põhihariduse baasil    Keskhariduse baasil     Maarja küla õpperühma Jätkub vastuvõtt 5. taseme õppekavadele meisteraednik (iluaednik, puuviljakasvataja, köögiviljakasvataja) meisterflorist tekstiilkäsitööline (pitstehnikates esemete valmistaja) Loe kandideerimistingimuste kohta Mittestatsionaarsesse õppesse sisseastumiseks esitatavad dokumendid: haridustaset tõendava dokumendi koopia; isikut tõendava dokumendi koopia; motivatsioonikiri (kuni üks A4 lk); vormikohane avaldus Dokumente saab esitada: E-postiga aadressil vastuvott@aianduskool.ee;.. Loe edasi