Vastuvõtt 2023

Põhihariduseta     Põhihariduse baasil    Keskhariduse baasil     Maarja küla õpperühma Vastuvõtt 23/24. õppeaastaks toimub 2. juulini 2023! Sisseastumisvestlused toimuvad 5. juulil. Statsionaarsesse õppesse sisseastumiseks esitatavad dokumendid: haridustaset tõendava dokumendi koopia; isikut tõendava dokumendi koopia; alaealise kandidaadi vanema või hooldaja nõusolek vormikohane avaldus Mittestatsionaarsesse õppesse sisseastumiseks esitatavad dokumendid: haridustaset tõendava dokumendi koopia; isikut tõendava.. Loe edasi