Vastuvõtt 2022

Põhihariduseta     Põhihariduse baasil    Keskhariduse baasil     Maarja küla õpperühma Statsionaarsesse õppesse sisseastumiseks esitatavad dokumendid: haridustaset tõendava dokumendi koopia; isikut tõendava dokumendi koopia; digitaalne dokumendifoto;  alaealise kandidaadi vanema või hooldaja nõusolek vormikohane avaldus (doc) Mittestatsionaarsesse õppesse sisseastumiseks esitatavad dokumendid: haridustaset tõendava dokumendi koopia; isikut tõendava dokumendi koopia; digitaalne dokumendifoto;  motivatsioonikiri (kuni üks A4 lk);.. Loe edasi