Taaskasutuslikest tekstiilmaterjalidest tekstiiltoodete disain.

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 07.02. – 04.04. 2020 Koolituspäevad on 07.02, 08.02, 14.02, 15.02, 21.02, 22.02, 28.02., 14.03, 21.03, 27.03, 28.03., 03.04. ja 04.04.
Maht: 110 ak tundi (100 kontakttundi)
Koolitaja: Ülle Sarnit

Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud, tekstiilkäsitöölised. Eelisjärjekorras saavad kursusel osaleda erialase hariduseta, keskhariduseta või aegunud oskustega  Eesti elanikud vanuses 50+. Kursuse alustamiseks ja edukaks lõpetamiseks on vajalik õmblemisoskus vähemalt algtasemel.

Õpiväljundid. Kursuse läbinu:
1. Valib keskkonnasäästlikel põhimõtetel käsitöötoodete disainimiseks sobilikud tekstiilmaterjalid, liigitab need nende omaduste ning jääkväärtuse alusel.
2. Kujundab ja õmbleb taaskasutusmaterjalidest erinevaid tekstiilitooteid müügitoodetena.
3. Uuendab taaskasutuslikke tekstiile erinevate kangaste kujundamise võtete abil ja valmistab dekoreeritud materjalidest ainulaadseid müügitooteid
4. Teab ja valib oma tööde teostamiseks sobiliku õmblemise tehnoloogia.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Aeg:
Koht
Põhjendus ja lisainfo *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.