SUVELILLEISTIKUTE JA -AMPLITE TOOTMISTEHNOLOOGIAD NING TURUSTAMINE 03.05.-01.06.2012

Ootame kursusele taimede kasvatamisega tegelevaid väikeettevõtjaid.Kursuse eesmärgiks on istikuteks kasvatatavate ja ampliteks kasutatavate suvelillede sortimendi tundmine. Kaasaegsete kasvatustehnoloogiate valdamine. Toodangu turustamisvõimalused.

Kursuse läbinu teab ja tunneb:
 • peamisi suvelillede liike, sordirühmi ja sorte, nende kasvatamistehnoloogiaid istikute ja amplite tootmise eesmärgil
 • suvelilletaimede ja -amplite turustamisvõimalusi
oskab:
 • kasvatada erinevaid suvelillede istikuid ja toota nende ampleid kasutates tänapäevaseid tootmistehnoloogiaid

  Käsitletavad põhiteemad on:
Suvelilleistikute kasvatamistehnoloogiad:
 • istikuteks kasvatatavate suvelillede liigid, sordirühmad, sordid,
 • vajalikud vahendid ja materjalid suvelilleistikute ja –amplite tootmisel
 • kaasaegne kasvuhoone ja selle süsteemid
 • suvelilleistikute kasvatamine seemnest
 • suvelilleistikute kasvatamine pistikutest
 • suvelilleistikute kasvatamine väiketaimedest
 • suvelilleamplite tootmine
 • suvelillede istikute kahjustajad ja nende tõrje
tootmise ja turustamise planeerimine:
 • suvelilleistikute tootmise ja turustamise planeerimine
 • suvelilleamplite tootmise ja turustamise planeerimine
2. praktilise töö lühikirjeldus
 • nimetused ja mahud tundides
 • kasvuturba valmistamine
 • seemnete külv
 • taimede pikeerimine
 • taimede potistamine
 • õppekäik Räpina Aianduskooli kasvuhoonesse
 • õppekäik Kanepi Aiandisse (kasvatamistehnoloogiad, tootmine ja turustamine)
Õppejõud:MSc Katrin Uurman
Maht: 40 tundi
Kestus:  5 õppepäeva
Õppepäevad: N03.05; N17.05; R25.05; N31.05; R01.06 kell 9.00
Hind:   tasuta
Koht: Räpina Aianduskool