Stress, depressioon ja toimetulek. Läbipõlemise ennetamine.

Pildi allikas: pixabay.com

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Koolituspäevad: NB! Kontaktõppe keelu tõttu LÜKKUB EDASI! L – P 06.03. – 07.03. 2021 Esimene õppepäev algab kell 11.30, teine kell 8.00.
Maht: 16 ak tundi
Hind: 65 €, tasumine ettemaksuarve alusel.
Juhendaja: Toivo Niiberg

Sihtrühm:
Inimesed, kes soovivad leida oma väsimusele mõningast põhjendust ja saada abistavaid juhiseid. Oma väsimust tunnistavad ja sellele põhjendust ning abi otsivad inimesed.

Koolituse õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
• Leiab oma füüsilisele, vaimsele ja psüühilisele väsimusele objektiivse põhjenduse.
• Maandab oma väsimuse lihtsamate praktiliste võtetega.

Õppesisu:
1. Stressi olemusest – halvad ja head küljed. Distress ja depressioon. Testid oma depressiooni sügavuse mõõdistamiseks.
2. Füsioloogiline väsimus ja selle olemus. Kaamos. Une tähtsus ja sügava une tagamise lihtsamad võtted. Füsioloogilise väsimuse mõõdikud.
3. Sotsiaalne stress ja selle alaliigid: pere- ja tööstress, infostress. Testid.
4. Eneseanalüüs ja toimetulek. Sisemiste ressursside otsing. Testid.

Õpingute lõpetamise eelduseks on 100% osalemine õppetegevuses.
Hindamist ei toimu, koolituse läbinule väljastatakse Räpina Aianduskooli tõend.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest (10€/öö) kooli õpilaskodus, Nooruse 2, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud täienduskoolituse õppekorraldusega 
https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee
Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õiguse kursuse algust edasi lükata.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
Telefon *
E-post *
Elukoha aadress *
Haridustase
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed, kui maksja pole sama isik


Maksja andmed
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine.