Soovin haljastust- millist teavet vajan selleks?

SOOVIN HALJASTUST- MILLIST TEAVET VAJAN SELLEKS?

Toimumise aeg: K16.märts kell 12.00-17.00
Toimumise koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina 64505
Maht: 6 tundi
Põhiõpetaja: Priit Trahv
Hind: 35€

Eesmärk: Haljastusobjekti rajamiseks vajaliku info jagamine maaomanikule.
-info, mida tuleks teade enne haljastusprojekti rajamist-läbimõeldud toimingud plaanist teostuseni, mis aitavad säästa ja vältida ebavajalikke kulutusi.

Õppepäeva sisu:

  1. Seadusandlus. Vald, keskkonnaspetsialist jm
  2. Haljastusplaanid. Kuidas neid lugeda. Kuidas ära tunda professionaalsust?
  3. Taimede ja materjali kvaliteedinõuded. Taimepassid. Materjalid- kivid, teekate, puit jm)
  4. Haljastusega seotud hinnatasemed.
  5. Plaanist teostuseni. Haljastusfirma leidmine ja valik. Seadusandlus. Teostaja kohustused. Tehnika. Kokkulepped, lepingud.
  6. Firma tööde garantii. Pikkus. Millest sõltub garantii.
  7. Järelvalve. Kes ja kuidas? Vajalik dokumentatsioon
  8. Maaomanik kui tellija. Õigused ja kohustused. Muudatuste võimalikkus.