Vähelevinud söödavate viljadega puittaime liikide ja sortide kasvatamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 12.06. – 11.07. 2020 Koolituspäevad on R, 12.juuni, L, 13. juuni ja L 11. juuli. NB! Registreerumine lõppenud!
Maht: 32 ak tundi (26 kontkttundi)
Koolitaja: Andres Vaasa

Sihtrühma kirjeldus: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud ja aegunud oskustega elanikkond, kes on maaomanikud ja põllumajandusettevõtjad (s.h. taimlate ja puukoolide töötajad) ning kelledel on soov hakata kasvatama vähelevinud söödavate viljadega puittaimeliike alternatiivtootmise eesmärgil.  

Kursuse läbinu:
 tunneb ära Eesti looduses kasvavad pärismaised söödavate viljadega puittaimeliigid ning kirjeldab nende kasvukohta ja kasvatusnõudeid.
 tunneb ära vähelevinud perspektiivsed söödavate viljadega sissetoodud puittaimeliigid ja sordid ning oskab kirjeldada nende kasvukoha ja kasvatusnõudeid.
 paljundab ja kasvatab söödavate viljadega puittaimi ning rajab tootmisistanduse.
 hooldab (väetab, lõikab, teostab taimekaitse tõid) söödavate viljadega puittaimi saagi suurendamise eesmärgil.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

NB! Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumine lõppenud!
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.