Rohttaimede generatiivne ja vegetatiivne paljundamine

ROHTTAIMEDE GENERATIIVNE JA VEGETATIIVNE PALJUNDAMINE

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: veebr.-märts 2016 kell 9.00
Kursuse maht: 16 h
Hind: 60€

Õppejõud:Anu Käär, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
a) õppegrupi maksimaalne suurus on 12 -15 inimest
b) Kursus on mõeldud algajatele ettevõtjatele ning ettevõtete töötajad, neile, kes soovivad alustada oma väiketootmist ning vajavad lisakoolitust istikute kasvatamiseks; huvilised

Eesmärk
Koolitusega taotletakse, et õppija saab ülevaate rohttaimede paljundamise võimalustest ja istikute ettekasvatamisest. Õppija õpib praktiliselt paljundama taimi generatiivselt ja vegetatiivselt ning oskab kasvatada taimi standardseks istutusmaterjaliks.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu
• Teab paljundamise võimalusi ja oskab valida kultuurile vastava optimaalse paljundusviisi.
• Suudab määrata seemnete kvaliteeti ja oskab kultuurile vastavalt valida külvamisviisi ning aja.
• Oskab emataimelt lõigata kvaliteetset paljundusmaterjali ja seda juurutada.
• Teab kuidas hooldada külve ja juurdunud pistikuid.
• Tunneb noortaimede ja istikute enamlevinud kahjustajaid.

Õppe struktuur ja sisu
Kursuse maht on 16 kontaktõppetundi, iseseisev töö puudub. Kontaktõpe koosneb auditoorsest (8h) ja praktilisest tegevusest ( (8h).

Õppekava struktuur ja temaatiline maht on alljärgnev:

Auditoorse töö teemad:
1. Rohttaimede paljundamiseks ja istikute kasvatamiseks sobilikud tingimused (kasvuhoone, substraadid, tarvikud) 2h
2. Rohttaimede paljundamiseks ja istikute kasvatamiseks sobilik mikrokliima (temp., kastmine, väetamine, õhuniiskus)2h
3. Paljundusmaterjali kvaliteet, paljundusviisid (külvamine, pistikute tüübid, pookimine ), kahjustajad 2h
4. Noortaimede kasvatamine (pikeerimine, pintseerimine, potistamine) ja müügikõlbulike istikute kvaliteedinõuded 2h

Praktilise töö lühikirjeldus:
1. Seemnete külvamine külvikasti, kassetti (külvikasti- ja kasseti täitmine, etiketi kirjutamine, seemneümbriku voltimine)
2. Pistikute lõikamine ja juurutamine kasti, kassetti, potti
3. Pikeerimine, pintseerimine
4. Taimede potistamine ja istikute kvaliteedi määramine