Ringmajanduse koolitus toidutootjale

Koht: Räpina Aianduskool
Aeg:  21.09. – 16.12. 2023
Maht: 142 ak tundi (sh 121 kontakttundi)
Hind: Kursuse edukale lõpetajale on kursus tasuta. Rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi projektist „Põlvamaa PATEE-programm 2020-2023“

Sihtrühm: Tegutsevad väiketoidutootjad ja teised väikeettevõtjad. Vastavalt rahastustingimustele eelistatakse õppegrupi moodustamisel Põlvamaa väiketoidutootjaid.

Õpiväljund

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas ettevõtte ringmajanduslikku olukorda ja potentsiaali kaardistada ning kuidas selleks võimalusi leida. Kursuse läbinu koostab ettevõtte ringmajanduslikku analüüsi ja teeb ettepanekuid edasiste arenguvõimaluste kohta antud teemal.

Õppe sisu ja maht

Koolitus koosneb kolmest moodulist. Kursuse edukaks lõpetamiseks (rahastuse alla kuulumiseks) on vajalik osaleda kõigis kolmes moodulis. 
Koolituspäevad on:
N – L 21., 22., 23. september
N – L 12., 13., 14. oktoober
N – L 2., 3., 4. november
N – L 23., 24., 25. november
N – L 14., 15., 16. detsember

I moodulis (30 ak tundi (13 tundi teooriat + 12 tundi praktilist tegevust + iseseisev töö 5 tundi)) käsitletavad teemad:

 • Sissejuhatus koolitusse.
 • Ülevaade Eesti (Põlvamaa) keskkonna seisundist ja keskkonnakaitse korraldusest. Kuidas see puudutab ettevõtlust ja ettevõtjat?
 • Kliimamuutuse olemus ja sellest tulenevad mõjud.
 • Ringmajanduse põhimõtted ja olemus, ringmajanduse vajalikkus ettevõtjale. Ettevõtete külastus.

II moodulis (32 ak tundi (22 tundi loengut + 10 tundi praktilisi tegevusi)) käsitletavad teemad:

 • Ringmajanduse rakendamine põllumajanduses. Põhirõhk aiandusel ja mullateadusel.
 • Tootmisaed – uued lahendused (idandamine, pisirohe, vertikaal köögiviljandus, vahekultuurid ja nende kasutamine, permakultuur).
 • Tami Automatics: automatiseeritud kasvuhoone; uuendused kodu(tava)kasvuhoonetes (automatiseerimise võimalused), Räpina aianduskooli õppekasvuhoone (väetamine, kastmine).
 • Mikrobioloogia.
 • Tootmisalaste uuringute võimalused.
 • Ettevõtete külastused.

III moodulis (80 ak tundi (36 tundi teooriat + 28 praktilist tööd + iseseisev töö 16 tundi)) käsitletavad teemad:

 • Mida teeb EL ja Eesti ringmajanduse saavutamiseks? Ringmajandust reguleerivad dokumendid Eestis ja Euroopas.
 • Ringmajanduse ärimudelid.
 • Ülevaade keskkonnajuhtimisest, looduskeskkonna ja säästva arengu indikaatoritest, keskkonnamõjude hindamisest.
 • Jäätmemajandus.
 • Toidu tootmise ja töötlemise trendid. Taimne toit.
 • Ettevõtete külastused.

Iseseisev töö :

 • SWOT analüüs oma ettevõttele Põlvamaa keskkonna – ja ettevõtlustingimustest lähtuvalt (5 ak tundi).
 • ringmajanduslik analüüs ja ettepanek edasiste arenguvõimaluste kohta antud teemal oma või mõne muu sarnase ettevõtte kohta (16 ak tundi). 

Lõpetamise tingimused:

 • Osalemine minimaalselt 80 % ulatuses.
 • Praktiliste tööde sooritamine.
 • Ettevõtte ringmajandusliku analüüsi esitlemine ja tagasisidestamine.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1. Majutuskoha broneerib soovija ise (optimaalne on 1 – 2 nädalat enne koolituse algust) tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Õppegrupi suurus on piiratud. Vabu kohti veel 20.