Riigieksamid

Geograafia – esmaspäeval, 4. juunil algusega kell 10.00 Värska Gümnaasiumis

Eksamil osalemiseks esitab eksaminand eksamikomisjonile isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või autojuhiluba).