Räpina sirelitest inglise keeles

Rahvusvahelise sireliseltsi kvartalikirja Lilacs tänavuses kevadnumbris ilmus moskvalase Igor Semjonovi artikkel „Eesti sirelid: klassika ja kaasaeg“. Sellest saab lugeda kahe Eesti sireliaretaja Adolf Vaigla ja Raplamaal elava Aavo Mägi töödest. Adolf Vaigla töötas pikka aega aianduskoolis õpetajana ning on aretanud 23 sirelisorti https://www.aianduskool.ee/sirelid/  , mitmeid neist tuntakse väljaspool kodumaad.   

Jaan Kivistik