Räpina pargi fauna

Räpina pargis pesitsevad ja läbirändel peatunud linnuliigid.

HAUDELINNUD

1.Jääkoskel – Mergus merganser
2.Kaelustuvi –Columba palumbus
3.Kägu – Cuculus canorus
4.Kodukakk – Strix aluco
5.Suur- kirjurähn – Dendrocopos major
6.Väike – kirjurähn –Dendrocopos minor
7.Tamme-kirjurähn –Dendrocopos medius
8.Väänkael –Jynx torquilla
9.Hallvares –Corvus corone
10.(Kaelus)hakk – Corvus monedula
11.Käblik – Troglodytes troglodytes
12.Kuldnokk-Sturnus vulgaris
13.Musträstas-Turdus merula
14.Vainurästas – Turdus iliacus
15.Laulurästas-Turdus philomelos
16.Hallrästas –Turdus pilaris
17.Puukoristaja –Sitta europaea
18.Porr – Certhia familiaris
19.Põldvarblane – Passer montanus
20.Koduvarblane – Passer domesticus
21.Ööbik – Luscinia luscinia
22.Punarind – Erithacus rubecula
23.Aed-lepalind – Phoenicurus phoenicurus
24.Piiritaja –Apus apus
25.Kodutuvi – Columba livia
26.Pruunselg-põõsalind – Sylvia communis
27.Väike-põõsalind –Sylvia curruca
28.Aed-põõsalind – Sylvia borin
29.Käosulane –Hippolais icterina
30.Jõgi-ritsiklind –Locustella fluviatilis
31.Väike-lehelind –Phylloscopus collybita
32.Mets-lehelind –Phylloscopus sibilatrix
33.Salu-lehelind –Phylloscopus trochilus
34.Metstikk (must – kärbsenäpp) –Ficedula hypoleuca
35.Hall-kärbsenäpp-Muscicapa striata
36.Rasvatihane-Parus major
37.Sinitihane –Parus caeruleus
38.Sootihane –Parus palustris
39.Linavästrik –Motacilla alba
40.Karmiinleevike –Carpodacus erythrinus
41.Ohakalind – Carduelis carduelis
42.Metsvint –Fringilla coelebs
43.Rohevint – Carduelis chloris

LÄBIRÄNDAJAD-KÜLALISED

1.Raudkull –Accipiter nisus
2.Kanakull –Accipiter gentilis
3.Valgeselg-kirjurähn-Dendrocopos leucotos
4.Hallpea-rähn –Picus canus
5.Pasknäär –Garrulus glandarius
6.Ronk – Corvus corax
7.Harakas –Pica pica
8.Peoleo –Oriolus oriolus
9.Punaselg-õgija –Lanius collurio
10.Siidisaba –Bombycilla garrulus
11.Must-lepalind –Phoenicurus ochruros
12.Suitsupääsuke –Hirundo rustica
13.Räästapääsuke –Delichhon urbica
14.Mustpea-põõsalid –Sylvia atricapilla
15.Pöialpoiss –Regulus regulus
16.Sabatihane-Aegithalos caudatus
17.Talvike –Emberiza citrinella
18.Leevike –Pyrrhula pyrrhula
19.Kaneplind –Carduelis cannabina
20.Musttihane –Parus ater
21.Kuuse-käbilind –Loxia curvirostra
22.Siisike-Carduelis spinus
23.Männileevike –Pinicola enucleator
24.Urvalind –Carduelis flammea
25.(Lamba)hänilane –Motacilla flava

 

Räpina parki ümbritseval paisjärvel:

Haudelinnud

1.Sinikael-part –Anas platyrhynchos
2.Mustviires –Chlidonias niger
3.Naerukajakas –Larus ridibundus
4.Vihitaja –Actitis hypoleucos
5.Lauk –Fulica atra
6.Tait –Gallinula chloropus
7.Roo-loorkull –Circus aeruginosus
8.Jõgi-ritsiklind-Locustella fluviatilis
9.Kõrkja-roolind-Acrocephalus Schoenobaenus
10.Rästas-roolind –Acrocephalus Arundinaceus
11.Tiigi roolind –Acrocephalus scirpaceus

 

Läbirändajad – külalised

1.Jääkoskel –Mergus merganser
2.Piilpart –Anas crecca
3.Sõtkas –Bucephala clangula
4.Tuttvart-Aythya fuligula
5.Jõgitiir –Sterna hirundo
6.Kalakajakas-Larus canus
7.Jäälind –Alcedo atthis
8.Kanada lagle –Branta canadensis
9.Kühmnokk-luik –Cygnus olor
10.Vesipapp – Cinclus cinclus
11.Laululuik –Cygnus cygnus

 

Räpina pargis on kohatud järgmisi imetajaid:

1.Põder –Alces alces
2.Halljänes –Lepus europaeus
3.Metsnugis –Martes martes
4.Rebane –Vulpes vulpes
5.Siil –Erinaceus europaeus
6.Kobras –Castor fiber
7.Orav –Sciurus vulgaris
8.Nirk –Mustela nivalis
9.Metskits –Capreolus capreolus
10.Mutt –Talpa europaea
11.Mets-karihiir –Sorex araneus
12.Nahkhiired sp.-Vespertilionidae
13.Tuhkur –Mustela putorius
14.Mink –Mustela vison
15.Kaelushiir –Apodemus flavicollis

Nimekirjad koostasid:
Janek Eltermaa
Arvi Lepisk