Aianduskooli õpilased osalevad ideekonkursil “Välgatus”

PRESSITEADE
SA Põlvamaa Arenduskeskus
28. november 2016

Põlvas peeti noorte ideede turgu

24. novembril 2016 peeti Põlva Kooli Mammaste õppehoones Ühisnädala raames ideede turgu, kus noorte ideekonkursil „Välgatus“ osalevad võistkonnad „müüsid“ ideid oma tulevastele mentoritele. 

Tutvumismängule järgnesid mentorite sõnavõtud, kus nad reklaamisid noortele välja oma tugevamad küljed ning tutvustasid ennast ja oma seniseid tegevusi ettevõtja või aktiivse kodanikualgatajana. Päev jätkus ideede esitlemistega mentoritele. Väljakäidud mõtted jagunevad laias laastus kaheks: äriideed või ideed, mille eesmärk on õpilaste elu huvitavamaks muutmine.

Samal ajal kui mentorid noorte välja pakutud ideid analüüsisid, pidas päeva moderaator ja tuntud noorte koolitaja Marek Mekk noortele miniloengu „Mis teeb ideest hea idee“ ning jagas näpunäiteid, kuidas jõuda parimate tulemusteni.

Järgnes õpiring, mille käigus noored tõid välja, mida nad mentoritelt tagasisideks kuulsid. Päeva lõpetuseks andsid mentorid omapoolse tagasiside kuulud ideedele, jagati üldisi soovitusi ning toimusid personaalsed arutelud võistkondade ja mentorite vahel. Vahetati kontakte ja lepiti kokku järgnevad tegevused.

Ideede turu tulemusena on oma ideede edasiarendamiseks 12 võistkonda endale mentorid leidnud. Tulemused on järgnevad:
*
Kanepi Gümnaasium: õppeainete huvitavamaks muutmine läbi vastava eriala spetsialistide kaasamise, mentor: Eve Veski (Tillu kodukohvik);
*
Värska Gümnaasium: tuntud sportlaste külaskäigud Põlvamaa koolidesse, mentor: Kristi Zolgo (Mooste Taaskasutuskoda);
* õpilasfirma (ÕF)
Raam@ (Põlva Gümnaasium): pildiraamide ja puitkastide tootmine, mentor: Kaido Mäesalu (Liblikaaed OÜ / kompetentsikeskus Tsenter);
*
ÕF Woodplate (Põlva Gümnaasium): lõikelaudade, serveerimis ja –kuumaaluste tootmine, mentor: Kalev Kaarna (kompetentsikeskus Tsenter);
*
ÕF Koorimoor (Põlva Gümnaasium): looduslike kehakoorijate tootmine, mentor: Eveli Naumanis (koolitaja);
* minifirma
Puujuurikas (Põlva Kool): tindi-, pudru- ja konksujuurika tootmine, mentor: Jaan Konks (Sodalis OÜ);
*
Ahja Kool: 4D virtuaalne õpikeskkond, mentor: Kuldar Leis (Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus);
* Mooste noortekeskus: laste sünnipäevade korraldamine, mentor: Ulla-Maia Timmo (SA Mooste Mõis);
* Valgjärve noortekeskus: noorteürituste korraldamine ja noorte aktiviseerimine, mentor: Siim Liiskmann (Räpina Keraamika);
* Kõlleste noored: Krootuse veetornile uue elu andmine, mentor: Triinu Vähi (Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus);
* Räpina noortekeskus: laste ja noorte mänguväljaku rajamine Räpinasse, mentor: Mihkel Peedimaa (Räpina Paberivabrik);
* Räpina Aianduskool: Visit Räpina, mentor: Haimar Sokk (koolitaja).

TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuses toimetav Kuldar Leis sõnas ideede turu kokkuvõtteks, et ideid oli väga erinevaid, kuid kolm neist puiduga seotud, mis taaskord kinnitab, et puidusektor tõepoolest on Põlvamaal oluline. Leisi sõnul oli ka väga huvitav jälgida, kuidas noorte oskused juba selle lühikese aja jooksul oma toodete/ideede müümisel järjest paranesid.

„Maha peetud ideede turg oli õppimiskoht nii noortele kui ka praegustele tegijatele, kes ei teagi enam, milline on tänapäeva koolielu ja kui inspireeriv tänaste õpilaste õpikeskkond. Ka noorte lennukates ideedes on mõndagi sellist, milles meie mentorid veel võhikud on,“ tundis kahepoolse õpimomendi üle rõõmu Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Diana Plakso.

Noorte ideekonkurss „Välgatus“ saab teoks Põlvamaa Rajaleidja keskuse, Põlvamaa Arenduskeskuse, Räpina Loomemaja ja Põlva maakonna koolide koostöös.

Rohkem infot ja pilte leiad Välgatuse Facebooki lehelt!

Lisainfo:
Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 799 8938  / 527 5899
E-post:
diana.plakso@polvamaa.ee