Räpina Aianduskooli lõpetajad olid maaeluministri vastuvõtul

Maaeluminister Urmas Kruuse tunnustas 29. juunil 2015 Põllumajandusministeeriumis toimunud pidulikul aktusel maamajanduslike kutseõppeasutuste, Eesti Maaülikooli ja TTÜ Eesti Mereakadeemia parimaid lõpetajaid.

Ministri vastuvõtul olid noored spetsialistid põllumajanduse, põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise, maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise, loomakasvatuse, metsamajanduse, hobumajanduse, aianduse ning kalapüügi- ja käitlemise tehnoloogia erialadelt.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul väärivad noored, kes on teinud valiku maamajandusega seotud eriala kasuks ning otsustanud oma tuleviku siduda eluga maal, kindlasti tunnustust. “Maaettevõtlus eeldab noortelt aina mitmekesisemaid teadmisi ja oskusi, leidlikkust ning soovi tegeleda ettevõtlusega,” ütles Urmas Kruuse. “See noorte ettevõtlikus tõukab tagant ka maapiirkondade arengut.”

Enamik tänastest parimatest lõpetajatest kas juba töötab või plaanib asuda tööle omandatud erialal.

Ministeeriumi tänukirjad heade õpitulemuste eest anti üle 14 kutsekooli lõpetajale. Räpina Aianduskoolist pälvisid tänukirja aianduse eriala värsked lõpetajad Liisi Kont ja Karl Matteus Nemliher.

Allikas: www.pollumajandus.ee