Räpina Aianduskool ja Eesti Maaülikool sõlmisid koostöölepingu

Neljapäeval, 29. novembril toimus Eesti Maaülikooli koostööpartnerite tänuüritus, mille raames sõlmiti ülikooli ja aianduskooli vahel koostööleping. Kõnealune leping loob selgema raamistiku teha koostööd mitmetes mõlemaid osapooli huvitavates valdkondades. Nii saavad Eesti Maaülikooli õppejõud ja aianduskooli õpetajad vahetada uuemaid teadmisi ja oskusi, osaleda vastastikku õppetöö läbiviimisel ja näiteks lõputööde juhendamisel. Maaülikooli õppejõududel ja tudengitel on võimalik kasutada Räpina Aianduskooli õppe- ja praktikabaase, et mitmekesistada ülikooli praktilist õppetööd. Samamoodi saavad aianduskooli õpetajad ja õpilased võimaluse kasutada EMÜ õppe-, teadus- ja praktikabaase. Lisaks sellele korraldatakse koostööleppe raames ühiseid täiendkoolitusi, viiakse koos läbi karjääripäevi nii ülikoolis kui aianduskoolis.

Koostöölepingu raames saab võimalikuks kutseõppeasutuse lõpetajatele lihtsam ja loomulikum edasiõppimine kõrghariduses. Sarnase koostöölepingu sõlmisid Eesti Maaülikooliga Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Järvamaa Kutsehariduskeskus ja Luua Metsanduskool.

Lepingu allkirjastasid Räpina Aianduskooli direktor Kalle Toom ja Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen.