Rabarbari kasvatamine algajale

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 2.juuni 2023 algusega kell 9.00
Maht: 8 akad. tundi
Hind: 75€
Koolitaja: Juta Lopp – Räpina Aianduskooli kutseüpetaja

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja aiasaaduste väiketootjad ja nende töötajad. Aiandushuvilised.

Õpiväljundid.

Koolituse läbinu:

  1. Õppija teab rabarberi bioloogilisi iseärasusi ja nõudeid kasvutingimustele,
  2. Valib rabarberi kasvatuseks sobiva maa-ala ning vastavalt eelkultuuridele edasise agrotehnika (mullaharimise, istutuseelse väetamise).
  3. Õppija teab peamisi rabarberi kasvatustehnoloogiaid ning sorte ja oskab valida enda jaoks sobivaima
  4. Õppija teab istikute peamisi tootmisvõtteid ja istutusmaterjalile esitatavaid kvaliteedinõudeid ning valib enda jaoks sobivaimad istikud või kasvatab istikud ise vastavalt valitud kasvatustehnoloogiale.
  5. Õppija rajab rabarberiistandiku vastavalt valitud kasvatustehnoloogiale ja istutades taimed õigeaegselt ja õigele sügavusele.
  6. Hooldab ja väetab taimi vastavalt vajadusele.
  7. Koristab saagi sõltuvalt turustamise nõuetest.
  8. Likvideerib ja uuendab istandikke vastavalt keskkonnanõuetele.

Osalejal soovituslik kaasa võtta töökindad, aiakäärid, tööpõll või –kittel.

Koolitusjuht: Eda Gross, tel. 796 1549; 5346 1209 

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata või ära jätta.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud täienduskoolituse õppekorraldusega   ja Õppekavaga

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras. Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust kindlasti e-posti teel ühendust.
Võimalike lisaküsimuste korral pöörduge julgesti e-maili või telefoni teel koolitusjuhi poole! 

Õppegrupis vabu kohti veel: 18

Kursusele registreerumise vorm

Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
Töökoht ja amet
Elukoha aadress *
Telefon *
E-post: *
Haridustase *
Maksja andmed *
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *