Puuvilja-marjaveini valmistamise lühikursus

Saaluse Romantiline - Uue Saaluse Veinitalu

Koht: Uue-Saaluse Veinitalu, Uue-Saaluse, Rõuge vald, Võrumaa
Aeg:  16. – 17. veebruar 2023
Maht: 16 ak tundi 
Hind: 150€, tasumine ettemaksuarve alusel.
Juhendaja: Maris Kivistik, bioloog, bioloogiaõpetaja kutse, magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon. Töökogemus Uue-Saaluse Veinitalus 5 aastat puuvilja- ja marjaveinide valmistamisel. Lõpetanud 2022 a Eesti Sommeljeede Erakoolis 3-aastase sommeljeede kursuse.

Sihtrühm: Alustavad ja esimesi katsetusi teinud koduveinivalmistajad. Käesolev kursus on sobilik vaid täisealistele, kuna on praktilist laadi (muu hulgas sisaldab ka degusteerimist).

Koolituse läbinu:

  • Valib sobiva tooraine puuvilja- või marjaveini valmistamiseks;
  • Koostab veinivirde retsepti;
  • Omab ülevaadet puuvilja- ja marjaveinide valmistamise etappidest ja tehnoloogiatest.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Koolitustasus ei sisaldu majutus ega toitlustus. Kohvipauside ja lõunasöögi tellimise võimalus koolituse toimumise kohas, lisatasu eest.

Koolitusjuht: Elina Oeselg, elina.oeselg@aianduskool.ee 

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja  täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust e-posti teel ühendust. Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine. Andmed arve koostamiseks edastatakse raamatupidamisse peale seda, kui miinimumhulk huvilisi on registreerunud ja on kindel kursuse toimumine.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
Telefon *
E-post *
Elukoha aadress *
Haridustase
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *