NB! Kursus täitunud. Puuvilja- ja marjasortide määramine 16.07.2015

PUUVILJA JA MARJASORTIDE MÄÄRAMINE

NB! Kursus täitunud. Registreerumine lõppenud.

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 28. nov.2014 kuni 16.sept. 2015 algusega kell 10.00

III õppepäev 16.juulil  Täpsem informatsioon
Maht: 48 tundi
Hind: 17 € üks õppepäev

Sihtgrupp:  Puukooliaednikud, istikumüüjad. Oodatud on ka kogemustega aednikud, kes saavad oma sortide eristamise kogemusi teistelegi jagada.

Kursus hõlmab tervet vegetatsiooniperioodi.

Õpitakse eristama sorte (ning liike) võrsete, raagus okste ja viljade järgi. Õppekäikudel puukoolidesse määratakse väljal kasvavaid sorte ja istikutel esinevaid kahjustajaid. Käsitletakse istikute kvaliteedinõudeid, taimepassi ning kaitsealuste sortide paljundamist.

 

Aeg Teemad  
I päev-28.11.2014

1. Üldteadmised liikidest ja sortidest.

 • Teisendi ja sordi erinevus
 • Kultuurliigid ja liikidevahelised sordid
 • Kloonsordid
 • Täielik taimenimi
 1. Liikide eristamine raagus okste järgi. Praktiline tegevus klassis
 • Sortimendi ülesehitus
 • Tutvumine piltide toel
 1. Õunte tunnused ja kirjeldamine
 2. Üheaastaste okste tunnused – viljapuud, sõstrad, vaarikad. Praktiline tegevus
Iseseisev töö kodus
 • Ettevalmistus sortide vastamiseks piltide järgi
 • Aia inventuur – https://aianduskool.ee/jaan/e-ope/tarbe_puuv/ises/minu_koduaed.pdf
II päev–29.jaan. 2015  1. ARVESTUS: Sortide vastamine piltide järgi – https://aianduskool.ee/jaan/puuv13/sort2013/a_sn13.htm
2. Pookealused
 Aluste liigitamine
 Soovitatud alused
3. Viljapuusortide eristamine raagus okste järgi.
Praktiline tegevus klassis
4. Sordikaitse arvestamine istikutootmises ja -müügil
 Sortide registreerimine
 Kaitsealused sordid
5. Sortide määramine. Emaistandike ja istikute tunnustamine
6. Marjasortide eristamine raagus okste järgi.
Praktiline tegevus klassis
 
Iseseisev töö kodus
 • Üheaastaste okste määraja koostamine (oma aiale/puukoolile)
III päev 16.juuli 2015
 1. Marjasortide eristamine võrsete ja viljade järgi. Praktiline tegevus klassis ja aias
 2. Marjakultuuride olulisemad kahjustajad puukoolis ja sortide vastupidavus neile.
  Praktiline tegevus klassis ja aias
 3. Pirni-, ploomi- ja kirsisortide ning pookealuste eristamine võrsete järgi.
  Praktiline tegevus klassis ja aias
Iseseisev töö kodus
 • Võrsete määraja koostamine (oma aiale/puukoolile)
IV päev –  18.august 2015 
 1. Õunasortide ja pookealuste eristamine võrsete järgi. Praktiline tegevus klassis ja aias
 2. Viljapuude olulisemad kahjustajad puukoolis ja sortide vastupidavus neile.
  Praktiline tegevus klassis ja aias
 3. Puuviljade suvisortide viljad.
  Praktiline tegevus klassis
 4. Istikute tunnustamine Asuva talu puukoolis
V päev –19.august 2015 (järgmisel päeval)

Istikute tunnustamine Lõuna-Eesti puukoolides (Seedri ,Polli, L.Klaas) –
õppeekskursioon nimetatud puukoolidesse

Iseseisev töö kodus
 • Ettevalmistus sortide ja pookealuste määramiseks võrsete järgi.
VI päev – 16.sept. 2015
 1. Õunasortide ning pookealuste võrsete kordamine
 2. Puuviljade sügis- ja talisortide viljad.
  Praktiline tegevus klassis
 3. Pirni-, ploomi- ja kirsisortide ning pookealuste võrsete kordamine
 4. Istikute kvaliteedinõuded, istikupass. Õppekäik puukooli
 5. Marjasortide võrsete kordamine
 6. ARVESTUS: Sortide ja pookealuste vastamine võrsete järgi (5 võrset).