Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus

Koht: Sotkaru talu, Kärasi küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Aeg: 13. – 14.aprill 2021 Õppepäevad on 13.aprillil kell 10.00 – 17.10 ja 14.aprillil kell 9.00 – 16.10  Kontaktõppe piirangute tõttu jääb kursus ära!
Maht: 16 ak tundi
Kursuse osalustasu: 60€
Kursuse läbiviija: Juta Lopp, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, praktik

Sihtrühm: Erialase aiandusliku tasemehariduseta aiandushuvilised.

Koolituse läbinu :

  1. Teab enamlevinud võratüüpe
  2. Valib kujundamiseks sobiva võratüübi
  3. Määrab lõikustööde vajaduse
  4. Lõikab erinevas vanuses viljapuid
  5. Lõikab erinevaid marjapõõsaid

NB! Kaasa võtta töökindad, võimalusel oksakäärid.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud täienduskoolituse õppekorraldusega 
https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee
Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õiguse kursuse algust edasi lükata.

Kontaktõppe piirangute tõttu jääb kursus ära!

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Mh väljad on kohustuslikud ja kui maksja andmeid ei ole sisestatud, koostatakse arve eraisikule.
Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust. Õppegrupi moodustamisel eelistatakse koolituse tellija soovitusi.