Puuvilja- ja marjaaia varakevadine hooldus

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Pärnumaa, Häädemeeste
Aeg: K – R  11. – 13. aprill 2018
Koolituspäeva algus esimesel päeval kell 10.00, järgnevatel päevadel kell 9.00!
Maht: 24 tundi

Sihtrühm:
• Erialase aiandusliku tasemehariduseta või aegunud oskustega põllumajandus- ja aiandusettevõtjad ning nende töötajad.
• Erialase aiandusliku erihariduseta madalama haridustasemega inimesed (eelistus keskhariduseta või 50+ soovijatel).

Koolituse edukaks läbimiseks peaks olemas olema algteadmised viljapuude kasvutingimustest.

Koolituse läbinu :
• hindab puuvilja- ja marjaaia hooldustööde vajaduse
• teab enamlevinud võratüüpe ning valib kujundamiseks sobiva võratüübi
• määrab lõikustööde vajaduse ning lõikab eri vanuses viljapuid ja marjapõõsaid
• kujundab noort viljapuud
• määrab viljapuude tüvekahjustused ja ravib kahjustusi
• teeb vaarikataime lõikust

ÕK Puuvilja- ja marjaaia varakevadine hooldus

Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit