Puud ja põõsad linnahaljastuses

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 12. juuni – 26.juuni 2019

Õppepäevad: kolmapäeviti 12.juuni, 19. juuni ja 26. juuni

AJAKAVA

12.juuni 2019

19.juuni 2019

26.juuni 2019

12.00 – 14.00 õppetegevus

14.00 – 14.30 lõuna

14.30 – 16.30 õppetegevus

16.30 – 17.45 paus

17.45 –  18.45 õppetegevus

 

9.00 – 11.00 õppetegevus

11.00 – 11.15 paus

11.15 – 13.15 õppetegevus

13.15 – 14.00 lõuna

14.00 – 16.00 õppetegevus

 

  9.00 – 11.00 õppetegevus

11.00 – 11.15 paus

11.15 – 13.15 õppetegevus

13.15 – 14.00 lõuna

14.00 – 16.00 õppetegevus

 

Maht: 24 tundi

Sihtrühm: Erialase aiandushariduseta linnaaednikud, aiandusega tegelevad väikeettevõtjad ja nende töötajad, haljashalade hooldajad; aegunud oskustega inimesed 50+.
Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Koolituse läbinu:

1. Teab ja tunneb peamisi linnahaljastusse sobivaid ilupuu- ja põõsaliike.
2. Kirjeldab linnahaljastusse sobivate ilupuude- ja-põõsaste kasvunõudeid.
3. Hindab ja analüüsib linnahaljastusega kaasaskäivaid riske ning ennetab neid oma tööala raames

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 18.12.2018 käskkirja nr 1.1-2/19/442 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/