Pulmafloristika

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 5. – 14. oktoober 2020   NB! Õppegrupp TÄITUNUD! Koolituspäevad on E-K 05. – 07.10. ja E-K 12. – 14.10.
Maht: 52 ak tundi (48 kontakttundi)
Koolitajad: Pille Peterson ja Leili Alaoja-Rein

Sihtgrupp: Lillepoes töötavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Floristina tööd alustavad inimesed, kellel on algõpe läbitud. Aegunud oskustega (floristi õpingutest möödunud vähemalt 10 aastat) täiskasvanutele, kes töötavad lillepoes. Eelistatud on madalama haridustasemega ja/või 50+ vanuses inimesed.

Koolituse alustamise nõuded: Läbitud floristika algõpe ja kuulumine sihtgruppi.

Kursuse läbinu:

  • eristab ja võrdleb erinevaid pulmaseadete disaine ja rakendab oma töös kompositsioonireeglitel põhinevaid disainielemente
  • määratleb ja valib sobivaid taimmaterjale, tehnilisi ja dekoratiivseid vahendeid ning kasutab neid eesmärgipäraselt
  • valib õige tehnika ja töövõtted erinevate pulmaseadete valmistamiseks
  • koostab kavandi ja kujundab ruumi vastavalt kavandile

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.
Koolitus on tasuta tingimusel, et läbid koolituse täies mahus. Tutvu täienduskoolituse õppekorraldusega. 

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest (10€/öö) kooli õpilaskodus, Nooruse 2, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

NB! Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
REGISTREERUMINE LÕPPENUD!
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.