Pulmafloristika

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Viljandi, Turu 7, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia.
Aeg: 28.okt. – 06.nov. 2019  NB! Õppegrupp on täitunud! Koolituspäevad on E – K 28. – 30. oktoober ja 4. – 6. november.
Maht: 52 ak tundi (48 kontakttundi)

Sihtgrupp: Lillepoes töötavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Floristina tööd alustavad inimesed, kellel on algõpe läbitud. Eelistatud on madalama haridustasemega ja/või 50+ vanuses inimesed.

Koolituse alustamise nõuded: Läbitud floristika algõpe ja kuulumine sihtgruppi.

Kursuse läbinu:

  • eristab ja võrdleb erinevaid pulmaseadete disaine ja rakendab oma töös kompositsioonireeglitel põhinevaid disainielemente
  • määratleb ja valib sobivaid taimmaterjale, tehnilisi ja dekoratiivseid vahendeid ning kasutab neid eesmärgipäraselt
  • valib õige tehnika ja töövõtted erinevate pulmaseadete valmistamiseks
  • koostab kavandi ja kujundab ruumi vastavalt kavandile

ÕK_Pulmafloristika

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 18.12.2018 käskkirja nr 1.1-2/19/442 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

NB! Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/