Pulmafloristika

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 26.03. – 18.04.2018 Koolituspäevad: E-K, 26.-28.märts ja E-K, 16.-18.aprill algusega kell 10.00!
Maht: 52 tundi, millest kontakttunde 48 tundi.

Sihtgrupp:
 Erialase floristi tasemehariduseta täiskasvanud ja/või aegunud oskustega (floristi
õpingutest möödunud vähemalt 10 aastat) täiskasvanutele, kes töötavad või plaanivad
alustada töötamist lillepoes.
 Madalama haridustasemega inimesed
 Aegunud oskustega 50+ inimesed

Koolituse alustamise nõuded:
 Algteadmised floristikas.
 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis
tasemeõppes.

Kursuse läbinu:
a) eristab ja võrdleb erinevaid pulmaseadete disaine ja rakendab oma töös
kompositsioonireeglitel põhinevaid disainielemente
b) määratleb ja valib sobivaid taimmaterjale, tehnilisi ja dekoratiivseid vahendeid ning
kasutab neid eesmärgipäraselt
c) valib õige tehnika ja töövõtted erinevate pulmaseadete valmistamiseks
d) koostab kavandi ja kujundab ruumi vastavalt kavandile

Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

ÕK Pulmafloristika