Pulma- ja leinaseaded

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Saaremaa, Tiirimetsa Seltsimaja
Aeg: R – P  6.-8. juuli ja 20.-21. juuli 2018     Koolituspäeva algus reedel kell 13.00, L ja P kell 9.00 
Maht: 40 tundi, millest kontakttunde 33 tundi.

Koolitaja: Indrek Kaeli – meisterflorist ja ikebanaprofessor. Kauaaegne Räpina Aianduskooli floristiliste ainete õpetaja, olnud floristi eriala juhtõpetaja. Floristikas tegutsenud üle 30 aasta, praktik.

Sihtgrupp:
 Erialase floristi hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, kes töötavad lillepoes või
kultuuriasutustes või koolides ringi juhendajana, soovides omandada uut osaoskust.

Koolituse alustamise nõuded:
 Algteadmised floristikas.
 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis
tasemeõppes.

Kursuse läbinu:
1. Tunneb ja rakendab oma töös kompositsiooni ja disaini põhialuseid
2. Oskab valmistada pruudikimpe ja rinnanõelu
3. Oskab valmistada pärjaalust ja oskab seda dekoreerida lilledega
4. Oskab valmistada leinakimpu

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.

ÕK Pulma- ja leinaseaded