Praktiline klienditeeninduse ja müügi aluskoolitus

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 22.03. – 23.03.2023 Õppepäev kestab 10:00 – 17:00. JÄÄB ÄRA!
Maht: 16 ak tundi
Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 22.08.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/252 alusel.

Sihtrühm: Müügi- ja klienditeeninduse valdkonnas tööd alustanud või alustavad isikud, oma teadmiste värskendamist või täiendamist soovivad isikud, väikeettevõtjad oma toote/teenuse paremaks müügiks. Käesolev kursus on kõigile, kes vajavad klienditeeninduse ja müügialaseid oskusi oma töös, tööturul konkurentsivõime säilitamiseks või eraettevõtluse parandamiseks.

Koolitajaks on EBS ärijuhtimise eriala lõpetanud Evely Rebane. Evely on töötanud 20 aastat erinevates kommertspankades ja finantsasutustes erinevatel ametipositsioonidel. Omab müügimeeskonna juhtimise kogemust. Ta on täiendanud ennast klienditeenindus- ja müügialastel koolitustel ja läbinud täiskasvanute koolitaja koolituse.

Kursuse läbinu:

  • Oskab luua positiivset kliendikontakti ja suhtleb kliendiga teenindusvalmilt.
  • Oskab selgitada välja kliendi vajadused.
  • Rakendab kuulamistehnikaid.
  • Praktiseerib erinevaid müügitehnikaid.
  • Oskab lõpetada kliendikontakti.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on kohti! Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

Koolitusjuht: Elina Oeselg, elina.oeselg@aianduskool.ee 

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.