Praktikajuhendajate seminar

24. jaanuaril 2013 toimus Räpina Aianduskoolis kooli ja praktikaettevõtete ühisseminar, mille eesmärkideks on kooli ja ettevõtete koostöö tugevdamine, info vahetamine ning õpilaste teavitamine praktikaettevõtete võimalustest.

Seminari 75 osalejat esindasid ühtekokku 40 ettevõtet. PRIA esindaja Kairi Paal tutvustas põllumajandusliku praktikatoetusega seonduvat, Kalle Toom Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonnast avas tootlikkuse, tööhõive ja kutsehariduse statistiliste andmete taga peituvaid arengusuundi, RAKi kutse- ja sotsiaalnõustaja Ülle Viksi rääkis erivajadustega õpilastest, RAKi psühholoog Toivo Niiberg tuletas meelde enesekehtestamise  ja suhtlemise kuldreegleid. Ettevõtetepoolsetest praktikajuhendajatest jagasid oma kogemusi ja arusaamu Kanepi Aiandi OÜ tegevjuht Margus Vahtramäe, Aila Näpustuudio OÜ juhataja Aila Kikas ja Jardin OÜ esindaja Kaili Hallap.

Kaks ettevõtjat-praktikajuhendajat – Lembit Kaarna ja Alice Killak-Hiie – olid avaldanud valmisolekut ka koolitunni läbiviimiseks. Nii rääkis Fiirels OÜ esindaja majandusõpetuse raames õunaaia rajamisega seonduvatest kuludest ning Aiasõber OÜ pidas ettekande aed-päevaliiliate kasvatamisest.

Pärastlõunal toimunud kohtumisel õpilastega tutvustasid praktikajuhendajad oma ettevõtteid, jagasid informatsiooni võimalike praktikategevuste ja -tingimuste, olme- ja tasustamisküsimuste osas. Pärast “ametliku osa” lõppu kasutasid mitmedki õpilased võimalust sõlmida esimene kontakt huvi pakkunud ettevõtte esindajaga ja esitada täiendavaid küsimusi.

Õpilastepoolne tagasiside on positiivne (lähemalt veebruarikuu kooli lehes). Korraldajate suureks rõõmuks ka ettevõtetepoolne – 5-palli-süsteemis on ettevõtjate-juhendajate keskmine hinne toimunud koostööseminarile 4,4. Heameel on koolil ka tagasisides tehtud ettepanekute üle, mida järgmise ühisseminari läbiviimisel vastavalt võimalustele kindlasti arvesse võetakse.

 

 

 

Attachments:
Download this file (Ühisseminari päevakava 24.01.2013.odt)Ühisseminari päevakava 24.01.2013.odt 71 Kb 01/10/13 15:35 Update this file (Ühisseminari päevakava 24.01.2013.odt) Delete this file (Ühisseminari päevakava 24.01.2013.odt)