Positiivne koostöö toimetulekuks erivajadusega inimestega

Koht: Leeri Lillesalong  Poe 10, Tartu
Aeg: 22. nov. – 11. detsember 2018  Koolituspäevad on N 22. nov., R 30. nov. ja T 11. dets. kell 9.00 -16.30
Maht: 34 tund, sellest 24 kontakttundi ja 10 iseseisva töö tundi

Sihtgrupp: Sotsiaal- ja hooldustöötajad, tegevusjuhendajad. Eelistatud on erialase tasemehariduseta inimesed ja aegunud erialase haridusega 50+ inimesed.

Koolituse alustamiseks soovitavalt aastane tööalane kokkupuude erivajadustega inimestega.

Koolituse läbinu:
1. Mõistab, aitab ja toetab erivajadusega inimest.
2. Kaitseb ja kehtestab ennast erinevates konfliktsituatsioonides erivajadusega inimesega.
3. tuleb toime oma emotsioonide ja pingetega ennast ning teisi kahjustamata.
4. Teeb koostööd hoolealuste lähedaste ja kolleegidega.

ÕK Positiivne koostöö toimetulekuks

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.