Pookimine

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 09.03.-13.04.2020  algusega kell 9.00
Maht: 24 tundi

Sihtrühm:
Erialase tasemehariduseta aianduse valdkonna väikeettevõtjad, aednikud, kes kavatsevad sooritada kutseeksamit ning aegunud oskustega 50+ inimesed ja aiandushariduseta töötud, kes soovivad aianduse valdkonnas tööturule naasta.

Koolituse läbinu :
• Valib pookimisvõtete tegemiseks sobivad töövahendid
• Kasutab ohutuid töövõtteid pookimisel ja aiakääridega lõikamisel
• Lõikab õigeid võtteid kasutades oksakääridega
• Poogib erinevaid oksastamis- ja silmastamisvõtteid kasutades
• Poogib pookealusele sordi pookoksa
• Poogib mitmesordilise perepuu