Poldri külastus

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatav loodusharidusprojekt

Poldri külastus (kestus 3 tundi). Jalgratastega (koolil olemas) või jalgsi minnakse poldrile vaatlema erinevaid linnu- ja loomaliike. Räpina polder on rahvusvahelise tähtsusega linnuala, kus pesitseb ja rändab arvukalt mitmeid ohustatud ja kaitsealuseid linnuliike. Pesitsejatest on linnukaitselisest aspektist olulisemad liigid rukkirääk, mustviires ja väikekajakas, kelle jaoks Räpina polder on Eestis üks paremaid alasid. Läbirändajatest on tähtsamad liigid sookurg ja suur-laukhani. Polder on ka oluline veelindude ja kurvitsaliste peatus- ja pesitsuspaik. Rändeperioodi jooksul läbib ala kokku kuni 1,5 miljonit lindu. Antud ala on tähtsaim rändlindude koondumisala (nn. pudelikael) kogu Ida-Eestis.

Töötoa eesmärk on looduses linnuliike vaadelda ning seeläbi silmaringi avardada, samal ajal looduses viibida, saades teadmisi ja emotsioone. Huvi linnuvaatluse vastu on inimeste hulgas kasvav, mida kinnitavad ka erinevatel aastaaegadel toimuvad linnuvaatluspäevad ja seda mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvaheliselt. Levimas on ka linnuvaatlusturism, mis on spetsiifiline ja kõrget professionaalsust nõudev tursimiharu. Poldri külastus võib õpilastele pakkuda uusi ideid hobiks, kuidas vaba aega veeta või äkki sellest retkest kasvavad välja uued Eesti ornitoloogid, kes hakkavad turistidele teenust pakkuma, sest Eestimaa tervikuna on eurooplasest linnuhuvilise jaoks väga atraktiivne linnumaa.