Pilt räägib tuhat sõna 13.10.2015

PILT RÄÄGIB TUHAT SÕNA

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina;  klass 406
Aeg: 13.okt. 2015 kell 16.00-17.00
Kursuse maht: 1h
Hind: 3€

Õppejõud: Katrin Uurman-Räpina AK kutseõpetaja, õpetaja-metoodik, Täiskasvanute koolitaja, tase 6, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistrant

Sihtgrupp:
Koolituse sihtgrupiks on õpetajad
Õppe alustamise tingimused: Arvuti- ja/või nutiseadme kasutuse algteadmised

NB! Palume võimalusel kaasa võtta oma nutitelefon või tahvelarvuti. Nutiseadme puudumine ei takista siiski kursusel osalemist ja kaasa tegemist.

Eesmärk: Fototöötluse nutirakenduste kasutamine õppetöös.
Õpiväljundid:
Kursuse läbinu
1. Kasutab õppetöös ja selle ettevalmistamisel fototöötluse veebi- ja nutirakendusi (äppe).
2. Omab ülevaadet autoriõigusega seonduvast (Creative Commons litsentsid).

Õppesisu:

A: Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad on:

1. Õppeotstarbel kasutatavate fotode otsimine internetist, Creative Commonsi litsentsid.
2. Fotode töötlemise rakendused ja nende kasutamine.
B: Praktilise õppetegevuse kirjeldus:
1. Õppeotstarbeks kasutatavate fotode leidmine internetist.
2. Käsitletavate nutirakenduste kasutamine fotode töötlemisel.
a. teksti lisamine pildile
b. audio lisamine pildile
c. fotokollaaž
Õppemeetodid ettekanne, praktiline töö.

Õppekeskkond:
Õpe toimub arvutiklassis.
Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor, komplekt tahvelarvuteid.

Iseseisva töö kirjeldus: puudub

Õppematerjalid:
Õppetegevuses kasutatakse alljärgnevaid õppematerjale:
Creative Commons veebileht: http://www.creativecommons.ee
Rakendused:
• Pixlr
• Photocat
• ZZGram