Pehme mööbli ja erinevate tekstiilpindade puhastamine ning plekkide eemaldamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 02.11. – 23.11.2019 Koolituspäevad on laupäeviti 2.nov; 16.nov; 23.nov. algusega kell 9.
Maht: 24 ak tundi
Koolitaja: Juta Mõts, Umapuhastus OÜ – juhatuse liige, täiskasvanute koolitaja. Puhastusteenindusalaseid koolitusi läbi viinud alates 2006.aastast. Omab täiskasvanute koolitaja, tase 6; puhastusteenindaja II, tase 4; puhastustööde juht, tase 5 kutsetunnistust.

Sihtgrupp:
Erialase tasemehariduseta kodukoristusteenuse pakkujad, puhastusteenindajad, majandusjuhid, puhastustööde juhid, suurpuhastuse teostajad. Eelistatud on madalama haridustasemega ja/või aegunud kutseoskustega 50+ inimesed.
Eelis kursusele saamiseks on neil, kes on varem läbinud puhastusteenindaja algkoolituse.
Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. Koolitusel ei saa osaleda õpetajad.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
• Tunneb pH tabelit ja tööohutust kangete ainetega töötamisel.
• Eristab tekstiilpindasid ja määratleb suurpuhastuse vajaduse.
• Eristab plekke ja kasutab ohutult vastavalt pleki liigile õigeid plekieemaldusaineid ja –meetodeid.
• Kasutab erinevaid koristusmasinaid vajaduspõhiselt ja ohutult.
• Puhastab pehmet mööblit oskuslikult ja ohutult kasutades vajadusel kaitsevahendeid.
• Kaitseb tekstiilpinda kaitseainega.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 10.09.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/257 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusele registreerumise vorm

Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga. *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.