Päikesepits ja tuniisitehnika käsitöötoodete valmistamiseks

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 30. sept. – 27. okt. 2018 Koolituspäevad on P 30.09., L 06.10., P 07.10. ja L 27.10. algusega kell 9.00
Maht: 40 tundi

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on erialase hariduseta oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes vajavad oma toodangu mitmekesistamiseks, atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi
Koolituse alustamise nõudeks on tikkimise ja heegeldamise oskus vähemalt algtasemel. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Koolituse läbinu:
1. valdab tuniisitehnikat ja valmistab sellest turundamisvalmis toote,
2. oskab valmistada päikesepitsi ning kasutab päikesepitsi turundamiseks sobiva toote kujundamisel.

ÕK Päikesepits ja tuniisitehnika käsitöötoodete valmistamiseks

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.