Õppetöö algus 2016/17 õa

Õppetöö algab vastavalt õppetöö graafikule:

statsionaarses õppes
* 2.- 4. kursuste õpilastele esmaspäeval, 22. augustil 2016.
* 1. kursuste õpilastele esmaspäeval, 29.  augustil 2016.

mittestatsionaarses õppes
*  2.- 3. kursuste õpilastele alates 22. augustist 2016 vastavalt kooli poolt saadetud teatele.
* 1. kursuse õpilastele saadetakse õppetöö graafik augusti lõpus elektrooniliselt.

Õppeaasta avaaktus statsionaarses õppes toimub esmaspäeval, 29. augustil algusega kl 11.00.