Õppekäigud praktikaettevõtetesse

Õppekäik aianduse eriala praktikaettevõtetesse
Projekt „Praktikasüsteemi arendamine“ raames toimub 06.04.2018 aianduse eriala õpilaste ja kutseõpetajate õppekäik Tartumaa praktikaettevõtetesse.
Külastatakse kolme ettevõtet: Fiirels OÜ, Valgeanso OÜ ja Plantex AS.
 
30.august 2018 toimub aianduse eriala õpilaste ja kutseõpetajate õppekäik Tallinna praktikaettevõtetesse. Külastatakse kolme ettevõtet: Hansaplant OÜ, Sagro AS, Tallinna Botaanikaaed.
 
Õppekäik floristika eriala praktikaettevõtetesse
Projekt „Praktikasüsteemi arendamine“ raames toimub 23.04.2018 floristika eriala õpilaste ja kutseõpetajate õppekäik Tartu praktikaettevõtetesse.
Külastatakse kolme ettevõtet: Leviisia Lilled OÜ, Vestenlau OÜ ja Mileedi AS.
 
14.09.2018 toimub floristika eriala õpilaste ja kutseõpetajate õppekäik Tallinna praktikaettevõtetesse. Külastatakse kolme ettevõtet: Aita Liiva Lilled OÜ, Lilleait OÜ ja Priit Press ja Lilled OÜ.
 
Õppekäik maastikuehituse eriala praktikaettevõtetesse
Projekt „Praktikasüsteemi arendamine“ raames toimub 27.04.2018 maastikuehituse eriala õpilaste ja kutseõpetajate õppekäik Tartu praktikaettevõtetesse.
Külastatakse kolme ettevõtet: Eesti Murud OÜ, Estscape OÜ ja VT Haljastus OÜ.
 
07.09.2018 toimub maastikuehituse eriala õpilaste ja kutseõpetajate õppekäik Tallinna praktikaettevõtetesse. 
Külastatakse kolme ettevõtet: Kivisilla OÜ, Õismäe Haljastus OÜ, Aia- ja Maastikukujunduse OÜ.
 
Õppekäik keskkonnakaitse eriala praktikaettevõtetesse
Projekt „Praktikasüsteemi arendamine“ raames toimub 01.03.2018 keskkonnakaitse eriala õpilaste ja kutseõpetajate õppekäik Tartumaa praktikaettevõtetesse.
Külastatakse kolme ettevõtet: Tartu Loodusmaja, Keskkonnaameti Tartumaa kontor ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA.
 
04.10.2018 toimub keskkonnakaitse eriala õpilaste ja kutseõpetajate õppekäik Tallinna praktikaettevõtetesse. 
Külastatakse kolme ettevõtet: Tallinna Loomaed, Keskkonnaagentuur OÜ ja Tootjavastutsorganisatsioon.